Kronofogdens riksjour driver in miljoner från kriminella – kan bli ännu mer om lagen ändras

Fotograf: Kronofogden Poliskontroll vid väg

Kronofogdens riksjour har hittills i år säkrat nästan sex miljoner kronor från kriminella. – Vi går mot ett rekordår, men med utökade möjligheter till distansutmätning skulle vi kunna driva in ännu mer pengar till brottsoffer och skattebetalare, säger Magnus Arvidson, enhetschef på Kronofogden.

– Om en skuldsatt person stoppas i en rutinkontroll har en dyr bil eller värdefull klocka, måste polisen ha stöd i sitt eget regelverk för att kunna beslagta egendomen. Annars kan den inte utmätas. Detta får till följd att skuldsatta brottslingar får behålla saker som egentligen borde gå till att betala deras skulder, exempelvis till brottsoffer. Därför har vi lämnat in ett förslag om en lagändring till regeringen, säger Magnus Arvidson .

De senaste tre åren har riksjouren säkrat egendom för drygt fjorton miljoner kronor. Oftast handlar det om kontanter, fordon, klockor och smycken. Det finns ingen statistik på hur mycket som utmäts på distans dagtid, men uppskattningsvis handlar det om ungefär lika mycket som på kvällar, nätter och helger.

– Våra beräkningar visar att värdet på utmätta tillgångar skulle kunna öka med cirka 150 procent om lagen ändras. Översatt till årets siffror skulle det innebära en ökning från sex till femton miljoner kronor, säger Magnus Arvidson.

Traditionellt sett har kampen mot den organiserade brottligheten riktat in sig på att få brottslingar dömda. Men det har blivit allt viktigare att också fokusera på de brottsvinster som används för att begå nya brott.

Så här mycket har Kronofogdens riksjour tagit från kriminella de senaste åren. Siffrorna för 2017 är fram till mitten av november. För mer statistik se den bifogade excelfilen.

  • 2017: 5 976 149 kronor
  • 2016: 4 967 815 kronor
  • 2015: 5 009 053 kronor
  • 2014: 4 107 819 kronor

Fakta om riksjouren och samarbetet mot organiserad brottslighet

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startades av regeringen sommaren 2009. Då öppnade Kronofogden riksjouren som är tillgänglig för de samverkande myndigheterna dygnet runt, året runt.

Hit kan man ringa för att få hjälp att säkra tillgångar hos personer med koppling till organiserad brottslighet. Förutom pengar till skadestånd får Kronofogden ofta in obetalda skatter och skulder till Brottsoffermyndigheten.

De andra myndigheterna i samarbetet är för närvarande Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Annons