Kraftig tillbakagång för Peberholms fågelliv

Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

Storspov, skrattmås, silvertärna och såväl mindre som större strandpipare sågs – till skillnad från tidigare år – inte vid årets inventering på ön som är en del av Öresundsförbindelsen: Peberholm. 

Vissa fågelarter på den konstgjorda ön har försvunnit, och andra såsom citronärlan har minskat i antal. 

Ornitologernas anteckningsböcker fylls inte med lika många fågelarter i år som det gjorts de senaste åren. I fjol häckade 30 fågelarter på ön, men i år har antalet minskat med cirka en tredjedel. 

– Fågelarter har kommit och gått på Peberholm under åren och det är naturligt, men årets inventering sticker ut på ett negativt sätt. Vi räknade in betydligt färre fåglar i år jämfört med i fjol, säger Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron sedan 1996. 

Vitkindad gås och skarv finns kvar på Pepparholm i samma utsträckning som tidigare, men annars syns antingen en kraftig tillbakagång eller ett försvinnande bland fågelarter på ön. 

– Vegetationen på Peberholm har blivit allt tätare och det bidrar naturligtvis till att vissa fåglar inte längre trivs lika bra, till exempel måsar som föredrar ett mer öppet landskap. Visst finns det fortsatt en del öppna områden, men växtligheten på ön visar i år på en tydlig förändring för fågellivet, säger Hans Ohrt. 

Fjolårets torra och varma sommar tros också ha bidragit till utvecklingen. 

– Hettan i fjol gjorde att fågelungarna hade svårare att klara sig och det kan vi dessvärre se effekterna av nu, säger Hans Ohrt. 

Ön byggdes med utgångspunkt i att naturen skulle få sköta sig själv utan hjälp eller inblandning av mänsklig hand. Och det visade sig ha varit framgångsrikt under många år. Det som började som en kal och grusig ö – etablerad av grävmassorna för att bygga tunneln – har blivit grön och frodig plats. Under åren har tillkomsten av växter och djur varit stor. Men årets tillbakagång får Øresundsbro Konsortiet att analysera om huruvida ett åtgärdsprogram för mångfalden på Peberholm behöver tas fram. 

– Vi vill naturligtvis fortsätta låta naturen ha sin gång och det är naturligt att vissa arter söker sig vidare när miljön förändras. Men när fågellivet förändrats så dramatiskt på endast ett år ser vi ett ansvar och behov för att utvärdera situationen mer noggrant, med fokus på om vi bör göra några för att bevara den biologiska mångfalden, säger anläggningsdirektör Bengt Hergart. 

– När skarven häromåret var så utbredd att det blev ett problem för flygtrafiken till Kastrup behövde vi också hantera situationen med mänsklig inblandning, så det har gjorts insatser förut också. 

Växtlivet på Pepparholm har inte förändrats så mycket som fågelbeståndet. Ängsnycklarna – i orkidéfamiljen – visar på en svag minskning jämfört med förra året, men i stort har växter på ön klarat fjolårets hetta och torka överraskande bra. 

– Vi var lite oroliga för orkidéerna på ön, men vid en andra inventering har vi gjort bedömningen att de klarat sig okej, säger Hans Ohrt.

Annons