Kostnaden för Skånetrafikens nya pendeltåg över Öresund har växt till 2,2 miljarder

Foto: Sinikka Halme (creative common)

I december 2022 ska en helt ny sorts kapacitetsstarka pendeltåg sättas in på sträckan Helsingborg-Malmö-Köpenhamn. Nu visar det sig att prislappen för de nya tågen blir högre än väntat. Skånetrafikens uppger i ett pressmeddelande att investeringsramen för tåginköpen behöver uppräknas till 2,2 miljarder kronor för att de ska kunna gå vidare med upphandlingen. När fullmäktige tog det första investeringsbeslutet i september 2017 var investeringsramen enligt Skånetrafiken 1,85 miljarder kronor och när regionstyrelsen meddelade sitt beslut den 31 augusti samma år angav de kostnaden till 1,64 miljarder kronor.

Systen 3 kallas de nya högkapacitetståg som Skånetrafiken håller på att upphandla för att i december 2022 sätta i pendeltrafik på sträckan Helsingborg-Malmö-Köpenhamn. De nya tågen ska rymma minst 800 passagerare mot 600 maximalt med dagens Öresundståg och kommer att bidra till en utökad turtäthet över Öresund. De nuvarande Öresundstågen kommer att finnas kvar.

Från början talade Region Skånes tågstrateger om att satsa på en billigare lösning med traditionella lokdragna tågvagnar i två våningar. Sedan har inriktningen ändrats mot så kallade motorvagnståg precis som de nuvarande tågsystemen med Pågatåg och Öresundståg. För att kunna använda Öresundstågen nya underhållsdepå som byggs i Hässleholm har Skånetrafiken under den pågående upphandlingen valt kortare tåg. Från början var tanken att köpa in 12 tåg som var 125 meter långa och som kunde kopplas samman två och två. Nu planeras för ett inköp av 18 tåg på maximalt 84 meter som kopplas samman tre och tre.

Enligt Skånetrafiken innebär förändringarna samt förändrad eurokurs och indexuppräkningar att den ursprungliga investeringsramen som regionfullmäktige beslutade om den 23 oktober 2017 på 1,85 miljarder nu har växt till 2,2 miljarder kronor och att förändringen ryms som Region Skånes totala investeringsram. När regionstyrelsen den 31 augusti 2017 meddelade att de beslutat att gå vidare med inköpet av tågsystem 3 angavs investeringen till 1,64 miljarder kronor. En skillnad på mer än en halv miljard kronor.

Den 6 november kommer Region Skånes kollektivtrafiknämnd besluta om de ska godkänna att Skånetrafiken får använda 2,2 miljarder kronor till det nya pendeltågssystemet över Öresund. Den 26 november fattar sedan regionfullmäktige det avgörande beslutet. Ger politikerna klartecken till investeringen räknar Skånetrafiken med att slutföra upphandlingen av tågsystem 3 i januari 2020.
– Vi får dagligen synpunkter från de som reser på sträckan om fordonsbrist samt om fulla och slitna tåg. En investering i nya tåg är avgörande om vi ska klara av tillväxten i Öresundsregionen med hållbara fossilbränslefria resor, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör på Skånetrafiken, i en kommentar. (News Øresund)

Annons