Konsumentskydd i EU: Airbnb inför bättre villkor och tydligare priser efter EU-krav

Foto: freelogovectors

EU-kommissionen kan idag meddela att Airbnb har förbättrat sina användarvillkor och förtydligat priserna för boendeerbjudanden, så att de nu uppfyller kraven i EU:s konsumentlagstiftning. Det var i juli 2018 som kommissionen och EU:s konsumentmyndigheter uppmanade Airbnb att åtgärda sina användarvillkor och presentera priserna på ett tydligare sätt. Förhandlingarna som följde gav resultat.

– Från och med i sommar slipper Europas konsumenter överraskningsavgifter när de bokar semesterboendet, säger EU:s konsumentkommissionär Věra Jourová. Det har blivit lätt att jämföra och boka boende på nätet, men nu kan konsumenterna också lita på att priset som visas först verkligen är det som gäller. Jag är väldigt nöjd med att Airbnb har samarbetat med kommissionen och konsumentmyndigheterna och förbättrat sin webbplats. Jag förväntar mig att andra följer deras exempel.

Airbnb har tillmötesgått de krav om att anpassa sina villkor och affärsmetoder till EU:s konsumentlagstiftning som ställdes av kommissionen och konsumentmyndigheterna, under samordning av Norges konsumentmyndighet.

Här är de viktigaste ändringarna:

  • Den som söker efter ett boende mellan specifika datum får nu se totalpriset direkt, inklusive alla obligatoriska avgifter (för t.ex. service, städning eller lokala skatter). Några överraskningsavgifter dyker alltså inte längre upp senare under bokningen.
  • Airbnb anger tydligt om boendet erbjuds av en privat värd eller en professionell värd.
  • Airbnb länkar synligt till EU:s tvistlösningswebbplats och redovisar all nödvändig information om tvistlösning på sin webbplats.

Airbnb har också ändrat på sina användarvillkor så att

  • det tydligt framgår att användare kan väcka talan mot Airbnb vid domstolen i sitt hemland.
  • användarnas grundläggande rätt att väcka talan mot en värd vid personlig skada eller annan skada respekteras
  • Airbnb förbinder sig att inte ensidigt ändra avtalsvillkoren utan att i förväg tydligt informera användarna och ge dem möjlighet att häva avtalet.

Bakgrund

Nätverket för konsumentskyddssamarbete har med hjälp av kommissionen och under samordning av den norska konsumentmyndigheten gjort en gemensam utvärdering av Airbnbs affärsmetoder och avtalsvillkor. Åtgärden inleddes i juli 2018.

Genom EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete kopplas nationella konsumentskyddsmyndigheter samman i ett europeiskt tillsynsnätverk. Enligt förordningen kan en myndighet i ett EU-land be motsvarande myndighet i ett annat EU-land att ingripa mot gränsöverskridande överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning.

Samarbetet kan aktiveras för att verkställa olika delar av EU:s konsumentslagstiftning som t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoderdirektivet om konsumenträttigheter eller direktivet om oskäliga avtalsvillkor.

Läs mer

Airbnb och konsumentskyddsåtgärder

Faktablad om de ändringar som Airbnb har genomfört

Pressmeddelande om mötet med Airbnb – september 2018

Pressmeddelande om åtgärden mot Airbnb – juli 2018

Annons