Kapitalmarknadsunionen: Europaparlamentet röstar ja till ett antal viktiga åtgärder för att främja sysselsättning och tillväxt

EU-flagga

EU-kommissionen välkomnar resultatet från Europaparlamentets slutomröstning om ett antal lagstiftningsförslag som lägger kapitalmarknadsunionens byggstenar på plats.

Ett stort antal förslag har antagits vilket innebär ännu ett steg framåt för att fullborda kapitalmarknadsunionen – en av Junckerkommissionens viktigaste politiska prioriteringar.

Annons