Inget Öresundshus i Almedalen 2020

Centrala_Malmö. Foto: Johan Jönsson (Julle)

Sommaren 2019 blev det tionde och sista året som samlingsplatsen Öresundshuset arrangerades under Almedalsveckan i Visby. Malmö stad och Region Skåne hittar nu andra sätt att engagera sig.

Under tio år har Malmö stad, Region Skåne och Lunds kommun arrangerat programpunkter i Öresundshuset under Almedalsveckan. Huset har blivit en populär samlingsplats. Bland annat utsågs det 2018 till veckans mest välkända arena och 2013 till årets opinionsbildare.

Med tiden har intresset för att engagera sig på nya sätt under veckan vuxit bland samtliga tre parter som står bakom Öresundshuset. Nu har ledningen för både Malmö stad och Region Skåne beslutat att gå vidare med andra upplägg än den gemensamma arenan. Även Lunds kommun har beslutat sig för andra aktiviteter.

Ytterligare en faktor bakom beslutet är att Öresundsbron nästa år firar 20 år, vilket kommer att uppmärksammas med flera arrangemang under året i Öresundsregionen. Det arbetet kommer att ta både kraft och engagemang från medverkande kommuner och Region Skåne.

– Det är dags att tänka nytt. Det är fortsatt viktigt att driva Malmöbornas och skåningarnas intressen i nationella sammanhang. Vår samlade bedömning är att vi kan göra det på andra sätt än genom Öresundshuset som annars har tjänat oss väl, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Förändring är naturligt och ibland nödvändigt för att vidareutveckla för staden viktiga frågor. Vi tar med oss alla de goda erfarenheter vi haft genom Öresundshuset i vårt fortsatta arbete att nationellt driva Malmöbornas intressen och frågor som är av vikt för Malmös framtid, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Annons