Ingen ny detaljplan vid Hagaparken i Bunkeflo

Images by David Castor

Stadsbyggnadsnämnden beslutade idag att avbryta det planarbete som påbörjades i maj 2016 på fastigheten Fältmätaren 1 i Bunkeflostrand.

Uppdraget som gavs av Stadsbyggnadsnämnden våren 2016 var att möjliggöra för 90 bostäder i form av flerbostadshus i Bunkeflostrand. Planförslaget skickades ut på samråd under hösten 2016 och på granskning under våren 2018. Sedan dess har planarbetet huvudsakligen varit vilande. Med dagens beslut i Stadsbyggnadsnämnden avslutas planuppdraget och därmed återkallas planarbetet.

– Vi behöver bygga fler bostäder och vi vill bygga blandat i hela Malmö, men i Hagaparken blir det inga flerbostadshus nu, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Under hela processen med detaljplanen har vi uppfattat att de boende i området haft många och väl underbyggda motsättningar mot planen. Därför lovade vi inför valet att rädda Hagaparken. Det gläder mig att vi med dagens beslut har gjort just det, och att parken kan fortsätta tillföra kvalitéer till de boende i området, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Annons