I den västerländska världsdelens tro om medicin, så finns det olika faktorer, allt från genetisk förutsättning till stress, som sägs ligga bakom huvudvärk och migrän.

Men i den östra världsdelens tro om medicin, ses huvudvärk och migrän som ett hinder i Livets Väg. Samvetet uttrycker att någonting är fel genom ett eller flera konstanta utbrott av energi, som då upplevs som migrän. Dessa ska då uttrycka vad som kan vara fel och hindra oss från att hitta rätt väg.

2000-talets synpunkter på detta, som kommer främst från författare som Michel Oduol, Thierry Medynski m.fl. som återigen konstaterar detta genom att visa ett samband mellan akupunktur och andra metoder som hör till alternativ medicin, fungerar genom att göra patienter mer harmoniska och nöjda.

Det sägs också att migrän och huvudvärk representerar tankar som är svåra för oss att tänka eller aktivt undviker att tänka på, idéer och känslor som får oss att känna oss nere eller får oss att känna oss sämre.

Stress, upprördhet och oönskade idéer och yttre begränsningar kan då leda till spänningar i kroppen om inte något görs åt dessa problem, och de spänningarna kan ge upphov till huvudvärk och migrän, eftersom de inte har någonstans att ta vägen.

Om en felaktig brygga finns mellan olika delar av sinnet kan det leda till konstant migrän/ huvudvärk. Eftersom spänningarna går överallt i hjärnan, från tinningarna till ögongloberna utan att frigöras, känner vi av dem i form av mirgän/ huvudvärk. Migrän hänger ihop med familjelivet eller intima relationer. Om man känner av en skarp frontal smärta innebär det att oftast att vi vägrar att tänka specifika tankar även om tillfälligheterna vi stöter på säger annat. Denna smärta kan också betyda att vi inte överväger andra idéer och lösningar på problem man inte vill påpeka.

Om man har koncentrationsproblem eller svårare att hitta logiska resonemang än vanligt, innebär det svårigheter med att leda livets situationer genom (det logiska) tankesättet. Vårt medvetna samvete försöker förstå saker och ting och försöker få grepp om något utan att lyckas. Det betyder att personen i fråga litar mer på logiska resonemang för att klara av utmaningar i livet. Deras synsätt bygger på logik. Om man upplever besvär som koncentrationssvårigheter och plötsliga problem med att hitta logiska resonemang betyder det att de logiska kopplingarna i hjärnan försöker hitta lösningar och ställa allting till rätta, utan att blanda in några känslor.

Det betyder också att man inte lägger ned mycket tid på sina känslor, vare sig man tycker att det är en tidsslöseri eller för en viss bakomliggande rädsla. Det är i stort sett bara effektivitet och produktivitet som gäller och räknas för den här personen, såsom den ekonomiska och materialistiska sidan av livet. Problem med koncentration och minne, yrsel och migrän, och därefter problem med blodcirkulationen, kan gå från att vara relativt “ofarliga” till att bli tumörer.

Detta, som kallas för “burn out” i Nordamerika, dödar tusentals personer i Japan och börjar även dyka upp i de europeiska länderna. Namnet “burnt out” är intressant eftersom man befinner sig mitt i en eld, eller Elden. Detta för att den obalans som rapporteras oftast av stadsbor som har ett professionellt eller intellektuellt yrke. De är mycket ovanligare bland personer med ett fysiskt eller praktiskt yrke, vilket tvingar de att vara i kontakt med verkligheten och det verkliga livet, dvs förbli jordnära.

Obalansen i hjärnan eller vårt synsätt talar om för oss om svårigheten att ta åt sig av små nöjen och trevliga småsaker i livet. Någonstans där vi hittar en nära relation mellan hjärtat och hjärnan, när den ena tar hand om den andra och styr saker i rätt håll, så att det förblir en balans.

En dominerande rationell sida medför “karoshi”, vilket betyder död enligt övertidsarbete. Ett behov av att ha rätt och att springa iväg från ett misstag är inte att leva; det är en svaghet. På så sätt undviker vi den mänskliga felaktigheten, vilket också behövs i den experimentella dimensionen och i evolutionen, genom att undvika allt felaktigt, och med det, i medvetandet också skuld. Denna idéblockad kommer också med en svårighet att ändra åsikter och tankesätt, och detta kan leda till spänningar i hjärnan, migrän eller huvudvärk.

Annons