söndag, augusti 25, 2019

Helsingborg

Långa kötider till vårdboende i Helsingborgs stad

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har som målsättning att erbjuda kunder en vårdboendeplats senast tre månader efter beviljat biståndsbeslut. Tyvärr har vi nu fått en längre kö än någonsin vilket medför att vi inte kan leva upp till vår målsättning. Förvaltningen har...

Biståndshandläggare skickade sekretessbelagda uppgifter till fel person

En biståndshandläggare har av misstag skickat en utredning och beslut med sekretessbelagda uppgifter till en annan person som väntade på sitt biståndsbeslut. Händelsen räknas som ett allvarligt missförhållande i verksamheten enligt lex Sarah och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg...

​Folkomröstning om försäljning av Öresundskraft

Den 12 juni lämnades namnunderskrifter in med en begäran om en folkomröstning gällande försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Idag, 14 augusti, presenterade stadens tjänstemän på kommunalrådsberedningen den sammanräkning av namnunderskrifter som staden kontrollräknat under sommaren. För att ärendet...

Tillfälligt dålig badvattenkvalitet i Hittarp och på Råå vallar

De senaste badvattenproverna från Hittarp och Råå vallar som togs 22 juli visar att badvattnet är tillfälligt otjänligt. Anledningen är för höga bakteriehalter (e-coli och enterokocker). Vi sätter därför upp skyltar och avråder från att bada på de två badplatserna tills nya prover visar...

Tillfälliga sommarfarthinder ska sänka hastigheten på Strandvägen och Drottninggatan

Från och med denna vecka placerar vi ut fem tillfälliga farthinder på Strandvägen och Drottninggatan, norr om Hälsovägen. Ett område som har ett stort folkliv under sommarmånaderna. Det gör vi för att få ner hastigheterna och skapa en tryggare trafikmiljö på sträckan....

Sverige

Risk för skogsbrand och markbrand

Beskrivning av varningsläget Risken för bränder i skog och mark är på många håll över södra Sverige stor till extremt stor. Brandrisken fortsätter att öka de närmaste dagarna över södra Sverige då mest torrt och relativt varmt väder väntas....

Öresund