söndag, augusti 25, 2019

Hälsa

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Barn med Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper en högre risk för psykisk ohälsa, visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Pediatrics. Drabbade barn och deras föräldrar behöver ökat psykologiskt stöd och längre uppföljning, menar forskarna.

Fler cancerfall i gruppen kvinnor med svår sömnapné

Gruppen kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en aktuell studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig. – Det är rimligt att...

Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie

En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder. Studien är av observationstyp och påvisar därför inte orsakssamband, men...

Reduction of carbohydrate intake improves type 2 diabetics’ ability to regulate blood sugar

REGULATION OF BLOOD SUGAR Patients with type 2 diabetes improve their ability to regulate their blood sugar levels if they eat food with a reduced carbohydrate content and an increased share of protein and fat. This is shown by a...

Långsiktig effekt av hormonbehandling vid bröstcancer utredd

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt den långsiktiga effekten av hormonbehandling hos kvinnor med de vanligaste typerna av hormonkänslig bröstcancer. Resultaten, som presenteras i tidskriften JAMA Oncology, visar att behandlingen har en skyddande effekt mot spridd cancer vid både så kallad Luminal A...

Skönhet