söndag, februari 24, 2019

Hälsa

Återhämta dig – på arbetstid

Hälsa fika 611x385
Hon menar att vi har en viss mängd energi som antingen töms eller fylls på under arbetsdagen. – Jag vill gärna kunna se på mitt jobb och min fritid på samma sätt, man gör saker som man tycker om...

Svårdetekterad antibiotikaresistens underskattat kliniskt problem

Hälsa UU logo 696x385
I de flesta fall när en bakterie behandlas med antibiotika som den är känslig emot så fungerar behandlingen. Men ibland fungerar inte det valda antibiotikat och en av förklaringarna till detta är heteroresistens, ett fenomen som forskare vid Uppsala universitet tillsammans med...

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri

Hälsa 9e57a6a2009dd5fd 800x800ar 696x385
Akuta porfyrier är en grupp ovanliga sjukdomar som kan ge allvarliga och ibland livshotande attacker av buksmärtor, illamående och kräkningar samt förlamningar. Levertransplantation är idag den enda effektiva behandlingen som finns för de svårast sjuka patienterna. Nu visar en klinisk prövning som...

Effektivare screeningprogram för livmoderhalscancer

Hälsa shutterstock 725379349 611x385
I Sverige drabbas årligen cirka femhundra kvinnor av livmoderhalscancer, en sjukdom som om den upptäcks tidigt i de allra flesta fall kan botas, men i senare skeden innebär en mycket sämre prognos. Tack vare ett organiserat screeningprogram ligger Sverige i...

Rörelsehinder och övervikt – en ond cirkel

Hälsa marianneholmgren fotojonulvsgard 609x385
Personal inom primärvården behöver bli bättre på rådgivning om kost och motion till de patienter som både har ett rörelsehinder och är överviktiga. Ett närmare samarbete med habiliteringen skulle kunna bidra med ökade kunskaper från ett funktionshinderperspektiv.

Skönhet