onsdag, oktober 23, 2019

Hälsa

Ny studie: Effekten av e-journaler inom cancervård

Läkare och sköterskor inom området blod- och tumörsjukdomar uppfattar att e-tjänsten Journalen på nätet har haft små effekter på arbetet. Det visar resultat från en enkätstudie utförd på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten är speciellt intressanta i ljuset av den oro...

Hyaluronan tecken på svår sjukdom till följd av denguevirusinfektion

Höga nivåer av polysackariden hyaluronan hos patienter med denguevirus är en indikation på att patienten kan bli svårt sjuk och få ett ännu högre blodkärlsläckage. Det visar en studie ledd från Uppsala universitet som publiceras i tidskriften eBioMedicine. Denguevirusinfektion...

Antidepressiva läkemedel verkar generellt sett vara säkra

Användningen av antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt runt om i världen. Dessa läkemedel är på tredje plats av läkemedel som skrivs ut på recept och på fjärde plats av sålda läkemedel. Upp till tio procent av vuxna amerikaner använder minst ett...

Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica undersöktes överlevnaden bland män i Sverige med metastaserad prostatacancer under perioden 1998-2016. Under denna period har det skett stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling av män med prostatacancer. Till exempel PSA-testas...

Högre risk för typ 2-diabetes i vissa yrkesgrupper

Chaufförer, fabriksarbetare och städare har tre gånger högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än lärare och sjukgymnaster. Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur diabetesförekomsten skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia och presenterades vid...

Skönhet