Gulbandad vårmygga överraskade myggforskare

Culex pipiens Fotograf: Anders Lindström/SVA

– Vi konstaterar att resultatet av sommarens myggjakt varit mycket gott! Vi har totalt samlat in 3.265 myggor av 29 arter. Tack vare allmänhetens bidrag har vi gjort nio nya landskapsfynd; tre på Gotland samt ett vardera i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland och Södermanland, säger en nöjd Anders Lindström, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ljusbandad kustmygga, Aedes caspius, var den vanligastge insamlade myggan i sommar. Foto: Anders Lindström/SVA.

Det forskarna särskilt letade efter i årets kampanj ”Fånga myggan!” var nilfebersmyggan och tunnelbanemyggan. Båda arterna kan sprida smittämnen till människor och djur. Insamlingen av myggor har bestått av tre delar. En rad fällor sattes ut i Falsterbo och Simrishamn i Skåne och dessutom kontrollerade personal från SVA vattensamlingar genom att stå stilla och agera lockbeten. Allmänheten deltog också och skickade in myggor vilket breddade upptagningsområdet betydligt.

Över hundra nilfebersmyggor

Nilfebersmyggan hittades för första gången förra året i Sverige, i Simrishamn. Myggan visade sig även denna sommar; nu både på Falsterbonäset, där över hundra individer fångades och i Simrishamn, där tre samlades in.

– Många lokaler i södra Skåne kontrollerades utan att några ytterligare fynd gjordes, men det blåsiga vädret då kan ha gjort att myggen inte flög. Det är alltså möjligt att nilfebersmyggan finns på fler platser än de där den konstaterats, säger Anders Lindström.

Tunnelbanemyggan utvecklas i kloaker, tunnelbanor, vattenfyllda källare och liknande. Den var tidigare känd från Stockholm och Göteborg, samt med några gamla fynd från Lund.

– I år påträffades den både i Göteborg och Malmö. Vi hittade dessutom hybrider mellan tunnelbane­mygga och sydlig husmygga i Simrishamn, vilket tyder på att det kan finnas en population av tunnelbanemygg där också.

Första bekräftade fyndet av gulbandad vårmygga

En glad överraskning för myggjägarna var gulbandad vårmygga, Culiseta subochrea , som fångades i Falsterbo. Den har bara registrerats en gång tidigare i Sverige, en larv som samlades in i juni 1945 i Gästrikland. Det nya fyndet är därmed det första bekräftade fyndet i Sverige!

– En annan lite sällsyntare mygga var grodmyggan, som hittades på Gotland. Det är en art som suger blod från grodor och paddor och som sällan fångas. Brunryggad frossmygga var ett annat spännande fynd i sommar. Liksom de tidigare fynden av arten 2012 och 2013 var också detta fynd från Gotland.

Nya myggor i landskap

Gotland: ljusbandad kustmygga, trädhålsmygga, grodmygga

Skåne: gulbandad vårmygga

Blekinge: saltvattenmygga

Småland: ljusbandad kustmygga

Öland: saltvattenmygga

Östergötland: ljusbandad kustmygga

Södermanland: ljusbandad kustmygga

De tio arter som fångades mest

Ljusbandad kustmygga                              1031

Sydlig husmygga                                       1017

Saltvattensmygga                                        332

Nilfebersmygga                                           106

Sommarsvämmygga                                     99

Ljusstreckad frossmygga                               57

Sumpmygga                                                 52

Mörkbandad kustmygga                                 45

Skogstömygga                                              20

Gulbrun skogsmygga                                     17

Annons