Grön plan vill ge el-bilar gratis parkering i Köpenhamn – del i nytt klimatutspel

Elbilar föreslås få fri parkering i Köpenhamn som ett led i en klimatsatsning. Foto: News Øresund

Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen vill skynda på omställningen från bensin- och dieselbilar till elbilar som en del i klimatsatsning med fem huvudpunkter. Därför föreslår han en grön plan som bland annat innebär att det ska bli gratis att parkera elbilar i Köpenhamn medan timtaxan för bensin- och dieselbilar föreslås öka med en krona per timme. Idag kostar det  upp emot 36 danska kronor per timme att parkera i den danska huvudstaden. Det rapporterar Berlingske.

Förslaget om gratis parkering för elbilar grundas på en beräkning som visar att det skulle kunna medverka till att andelen el-bilar ökar med 5-10 procent. Köpenhamns kommun har även bett regeringen om att få införa så kallade nollemissionszoner där diesel- och bensindrivna bilar inte får köra. Förslagen är en del i Frank Jensens klimatutspel som omfattar fem punkter:

1. Färre bensin- och dieselbilar.
2. Satsning på ny teknologi – uppsamling och lagring av CO2 där teknologin utvecklas vid Amager Ressourcecenter.
3. Mer vindenergi genom två nya havsbaserade vindkraftsparker i Öresund.
4. Grönare entreprenadmaskiner – såväl kommunens egna som leverantörernas maskiner ska från 2020 köra på biobränsle.
5. Etablering av skogar – fler träd ska planteras i den danska huvudstaden.
(News Øresund)

Annons