Grekland på väg mot normalisering

Bild: Jebulon

Grekland har, tack vare uppoffringar från det grekiska folket, Greklands ansvarstagande vad gäller reformer och sina europeiska medspelare, nått resultat som säkrar deras plats i kärnan av euroområdet och EU, skriver Europakommissionen idag i ett pressmeddelande. Den 20 augusti avslutas deras program för stabilitetsstöd under ESM (europeiska stabilitetsmekanismen).

Europakommissionen har nu beslutat att aktivera ramverket för förstärkt kontroll av och för Grekland, för att stötta implementeringen av överenskomna reformer så att det framgångsrika resultatet av ESM nu kan fortsätta.

Dagens beslut kommer att underlätta Greklands normalisering och bygger, som sagt, på de framsteg som redan gjorts. Det kommer att stötta fullbordande, utförande och fortsatt implementering av överenskomna reformer, i linje med de åtaganden de grekiska myndigheterna har tagit på sig. Detta är, säger man, avgörande för att återbygga marknadens förtroende och därigenom stärka Greklands ekonomiska återhämtning, särskilt under den omedelbart kommande framtiden.

Beslutet kommer som en följd av den överenskommelse Eurogroup enades om 22 juni, då det bekräftades att Grekland har genomfört alla föregående åtgärder från den fjärde och sista omprövningen och man enades om ett starkt skuldsaneringspaket som innebär att Grekland åter kan klara sig på egen hand utan ekonomiskt stöd utifrån. Detta, naturligtvis, mot ett antal löften från den grekiska regeringen.

Den förstärkta kontrollen innebär att Greklands ekonomi och dess utveckling kan övervakas noggrant och ansågs vara nödvändig med tanke på den långdragna kris Grekland varit indragen i, landets skuldsituation, behovet av fortsatta strukturella reformer samt kvarvarande sårbarhet.

Enligt EU kommer kontrollen att underlätta Greklands återkomst till en normal situation.

Annons