Gratis tågbiljetter öppnar upp Europa för unga

Alice and Lisi travelled around Europe together last summer thanks to the Discover EU initiative. Photo by @lisi_meets_world on Instagram.

Unga kan återigen igen få gratis tågbiljetter tack vare initiativet Discover EU, som Europaparlamentet stödjer. Intresserade kan anmäla sig mellan den 7 och den 28 november.

Sedan starten i juni 2018, har hittills 50 000 18-åringar tagit chansen att resa fritt i EU. Ytterligare 20 000 kommer nu att få ta del av initivet Discover EU, som första gången föreslogs vid Europeiska ungdomsevenemanget (EYE) 2014.

Upptäck EU med tåg. Än så länge har 50 000 unga kunnat ta del av möjligheten via initiativet för att upptäcka Europa. 

Hur funkar det?

Åtminstone 20 000 unga människor kommer att få möjligheten att resa i Europa med tåg mellan den 1 april och den 31 oktober 2020. Varje EU-medborgare född mellan den 1 januari och den 31 december 2001 kan ansöka om biljetterna via nätet från kl. 12 den 7 november fram till kl. 12 den 28 november. För att få lov att söka måste den som anmäler sig svara på några flervalsfrågor.

Deltagarna kommer att få resa i upp till 30 dagar till åtminstone ett annat land. Resorna kommer huvudsakligen att göra med tåg, men kan också ske via buss eller färja för att göra initiativet mer tillgängligt. Flyg medges i vissa exceptionella fall, när inga andra transportsätt är tillgängliga. Det kan gälla exempelvis för deltagare som kommer från de allra mest avlägsna regionerna.

Deltagare med rörelsehinder eller särskilda behov kan ansöka om extra hjälp, exempelvis för att finansiera att följeslagare följer med eller, för personer med synnedsättningar, en ledarhund.

Mer information om initiativet finns på den Europeiska ungdomsportalen.

Europaparlamentets stöd

Europaparlamentet har uttryckt sitt starka stöd för idén med fria tågbiljetter för 18-åriga européer, och har röstat igenom tre resolutioner som stödjer initiativet.

Ledamöter anser att initiativet gör det möjligt för unga människor att uppleva Europas mångfald, att bättre förstå varandra och lära sig mer om Europa. Förhoppningen är att initiativet ska uppmuntra unga EU-medborgare att resa inom EU och möta människor från andra länder, och därigenom stärka en europeisk identitet och gemensamma EU-värden.

Mer information

Annons