Gränskontroller i Schengen som följd av coronaviruset – vad kan EU göra?

Tillfälliga gränskontroller – Medlemsländer agerade ensamma och nu är det hög tid att EU kliver in, innan det är försent och skadorna för Schengen inte går att reparera, sa Tanja Fajon, ordförande för den arbetsgrupp för granskning av Schengen som inrättats av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. – Kommissionen bör spela en nyckelroll i att återställa den fria rörligheten och i första hand nu för avgörande kategorier som gränsöverskridande arbetare. Europeisk samordning är därför nödvändig. Enligt de gällande Schengenreglerna kan medlemsländer, tillfälligt, införa gränskontroller vid sina inre gränser om det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. De behöver då meddela EU-kommissionen om dessa åtgärder. Kommissionen har en överblick över ländernas nationella åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19. Hur ska gränserna öppnas? I ett paket med förslag – för att säkert återuppta resandet i EU – föreslog kommissionen 13 maj till Schengen- och EU-länderna att gradvis öppna sina inre gränser. Tyngdpunkten ligger på samordning och respekt för gemensamma kriterier, baserade på vägledning från EU:s smittskyddsmyndighet. Det gradvisa systemet för att lyfta restriktionerna kan påbörjas mellan regioner eller länder med liknande epideminivåer, men det bör inte göras någon diskriminering baserad på nationalitet. Målet är att så småningom öppna alla gränser i hela EU, för att möjliggöra smidigt och säkert resande, både av professionella och personliga skäl. Det finns dock ingen satt tidsplan, utan det beror på den epidemiologiska situationen och medlemsländernas beslut. Gränshantering och återinförande av kontroller är ett förbehåll för medlemsländerna, men sedan pandemins spridning tog fart har kommissionen bidragit med gemensamma riktlinjer för att säkerställa att arbetare inom kritiska sektorer samt leveranser av varor och tjänster på den inre marknaden garanterats tillträde. EU underlättade också arbetet med att hjälpa nästan 600 000 européer hem, som var strandsatta utomlands. En begränsning av inträde till EU för tredjelandsmedborgare föreslogs också, med en förlängning till 15 juni. Läs mer om vad EU gör för att bekämpa coronaviruset Tidslinje: EU:s insatser mot coronaviruset Parlamentets ståndpunkt Ledamöter trycker på för att återställa den gränslösa fria rörligheten för personer, arbetare, varor och tjänster i Schengenområdet. De vill ha ett starkare EU-samarbete för att garantera att ingen EU-medborgare diskriminseras. I en debatt om Schengen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor påminde Tanja Fajon (S&C, Slovakien) om gränsstängningarna som infördes under migrationskrisen 2015. Vissa länder upprätthöll dessa kontroller i flera år, vilket parlamentet kritiserade. – Om vi inte lyckas återställa Schengens integritet kommer vi att allvarligt äventyra det europeiska projektet, sa hon. Ledamöterna vill därför se till att de inre gränserna förblir ett undantag och mycket tidsbegränsade. Läs mer om hur parlamentet till stärka Schengensystemet och förbättre gränssäkerheten

EU-länder börjar lätta på gränskontrollerna som infördes på grund av covid-19. Parlamentet vill att öppnandet ska ske samordnat för att återupprätta ett fungerande Schengen snarast möjligt.

Att resa fritt inom EU var tills för två månader en självklarhet för de flesta Européer. Men restriktioner för att minska spridningen av coronaviruset betydde att de inre gränserna stängdes på de flesta håll i Europa. Samtidigt som den epidemiologiska situationen förbättras och sommarsemestrarna närmar sig har länder nu gradvis börjat återställa den fria rörligheten. Ledamöter kräver också att det passfria Schengenområdet ska återgå till full funktionalitet så snart som möjligt.

Tillfälliga gränskontroller

– Medlemsländer agerade ensamma och nu är det hög tid att EU kliver in, innan det är försent och skadorna för Schengen inte går att reparera, sa Tanja Fajon, ordförande för den arbetsgrupp för granskning av Schengen som inrättats av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

– Kommissionen bör spela en nyckelroll i att återställa den fria rörligheten och i första hand nu för avgörande kategorier som gränsöverskridande arbetare. Europeisk samordning är därför nödvändig.

Enligt de gällande Schengenreglerna kan medlemsländer, tillfälligt, införa gränskontroller vid sina inre gränser om det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. De behöver då meddela EU-kommissionen om dessa åtgärder. Kommissionen har en överblick över ländernas nationella åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19.

Hur ska gränserna öppnas?

I ett paket med förslag – för att säkert återuppta resandet i EU – föreslog kommissionen 13 maj till Schengen- och EU-länderna att gradvis öppna sina inre gränser. Tyngdpunkten ligger på samordning och respekt för gemensamma kriterier, baserade på vägledning från EU:s smittskyddsmyndighet.

Det gradvisa systemet för att lyfta restriktionerna kan påbörjas mellan regioner eller länder med liknande epideminivåer, men det bör inte göras någon diskriminering baserad på nationalitet. Målet är att så småningom öppna alla gränser i hela EU, för att möjliggöra smidigt och säkert resande, både av professionella och personliga skäl. Det finns dock ingen satt tidsplan, utan det beror på den epidemiologiska situationen och medlemsländernas beslut.

Gränshantering och återinförande av kontroller är ett förbehåll för medlemsländerna, men sedan pandemins spridning tog fart har kommissionen bidragit med gemensamma riktlinjer för att säkerställa att arbetare inom kritiska sektorer samt leveranser av varor och tjänster på den inre marknaden garanterats tillträde. EU underlättade också arbetet med att hjälpa nästan 600 000 européer hem, som var strandsatta utomlands. En begränsning av inträde till EU för tredjelandsmedborgare föreslogs också, med en förlängning till 15 juni.

Läs mer om vad EU gör för att bekämpa coronaviruset

Tidslinje: EU:s insatser mot coronaviruset

Parlamentets ståndpunkt

Ledamöter trycker på för att återställa den gränslösa fria rörligheten för personer, arbetare, varor och tjänster i Schengenområdet. De vill ha ett starkare EU-samarbete för att garantera att ingen EU-medborgare diskriminseras.

I en debatt om Schengen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor påminde Tanja Fajon (S&C, Slovakien) om gränsstängningarna som infördes under migrationskrisen 2015. Vissa länder upprätthöll dessa kontroller i flera år, vilket parlamentet kritiserade.

– Om vi inte lyckas återställa Schengens integritet kommer vi att allvarligt äventyra det europeiska projektet, sa hon.

Ledamöterna vill därför se till att de inre gränserna förblir ett undantag och mycket tidsbegränsade.

Läs mer om hur parlamentet till stärka Schengensystemet och förbättre gränssäkerheten

Annons