Gärningsmannaprofilgruppen vädjar om arbetsro

Det mediala trycket är högt kring gärningsmannaprofilgruppens arbete i Malmö gällande misstänkta grova våldtäkter. De måste nu få arbeta i lugn och ro.

Det mediala trycket är, fullt förståeligt, mycket högt och intresset är väldigt stort kring gärningsmannaprofilgruppens arbete när de biträder polisområde Malmö i ett antal pågående utredningar gällande misstänkta grova våldtäkter.

Gärningsmannaprofilgruppens arbete tar lång tid och kräver noggrannhet, lugn och arbetsro. De senaste dagarna har gruppens medarbetare mottagit ett stort antal samtal från media vilket har gjort det svårt för dem att genomföra det arbete de kommit till Malmö för.

Polisen vädjar nu om arbetsro för gärningsmannaprofilgruppen i deras fortsatta arbete. Huruvida deras arbete i de pågående utredningarna kan redovisas offentligt framöver beslutas av ansvarig förundersökningsledare.

I nuläget finns ingen ytterligare information att ge i de olika utredningarna, men om man som medierepresentant önskar uppdateringar i de olika ärendena eller om man söker information om gärningsmannaprofilgruppens arbete så hänvisas man i första hand till presstalespersonerna i polisområde Malmö.

Annons