Fyren “Malmö Inre” öppet för besökare i helgen

Foto: Anders Wändahl (creative common).

Besök fyren “Malmö inre”

Lördagen den 17 och söndagen den 18 augusti firar Malmö stad den Internationella fyrdagen genom att öppna upp fyren “Malmö inre” för allmänheten.

Barn och vuxna är varmt välkomna att besöka fyren och njuta av den fina utsikten. På plats finns personal från fastighets- och gatukontoret samt Sveriges Sändaramatörer. Tänk på att fyren har många trappsteg och att det inte finns någon hiss.

Evenemanget har fri entré. Välkommen mellan 10.00-16.00!
—————————————————–

Internationella Fyrdagen
Förra året höll Svenska Fyrsällskapet 77 fyrplatser eller fyrskepp öppna som besöktes av tillsammans 17 385 personer.
Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. Fyrdagen är alltså populär i Sverige och normalt har vi fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans.

Historik om fyren Malmö Inre Hamn
Redan 1822 lät Malmö stad uppföra en ca 14 m hög hamnfyr av trä. Lotsverket tog över ägandet 1878 och byggde då två nya hamnfyrar varav Malmö Inre var den ena. Fyren lyste från början med hjälp av fotogen och senare av gas. 1924 elektrifierades fyren. Fyren avbemannades 1936 och återlämnades samtidigt till Malmö stad.
Fyren släcktes 1983 och ingår inte längre i hamnens fyrbelysning.

Kortvågsradio från fyren
Samma helg arrangerar världens radioamatörer sin årliga fyrradioweekend. Man bemannar ett flertal fyrplatser runt om i världen med radioamatörer som talar med varandra via kortvågsradio.

Annons