Fortsatt stark öppning på 2018

  I veckan som gått har det handlat mycket om Trump och händelser i USA. Den amerikanska valutan har tappat mot euro och svenska kronan och centralbankerna i Europa och Japan behåller sina styrräntor oförändrade. Läs mer i veckans marknadskommentar!

  Trump håller avslutningstal på World Economic Forum

  Konferensen World Economic Forum pågår i Davos, Schweiz denna vecka och den amerikanska presidenten Donald Trump deltar i år. Han ska idag den 26 januari hålla sitt tal och han förväntas att prata om “America first” istället för om samarbete mellan länder. Vi får se hur talet kommer att tas emot.

  Statliga myndigheter i USA stängdes ned några dagar

  Kongressen i USA lyckades inte enas om en höjning av skuldtaket, då de inte kunde komma överens om vissa frågor inom immigrationen. Detta gav konsekvenser och vissa offentliga verksamheter stängde ner under tre dagar innan kongressen kunde få till en tillfällig lösning som gäller fram till 8 februari. Marknaden påverkades inte nämnvärt av detta då det här har hänt ett antal gånger på senare tid.

  USA införde handelstullar på utländska varor

  Under veckan har Donald Trump infört handelstullar på utländska solpaneler och tvättmaskiner på upp till 50 procent, för att skydda sina inhemska producenter. Det är möjligt att detta är en början på ett handelskrig. Det är i alla fall ett första konkret handelshinder som han tidigare har utlovat att han ska utföra.

  Europeiska centralbanken och Bank of Japan meddelar oförändrade styrräntor

  I veckan har den europeiska centralbanken, ECB och den japanska centralbanken Bank of Japan, BoJ haft möten där de meddelade att de inte ändrar sina styrräntor nu. De ser båda två mer positivt på den kommande framtiden än de gjort förut.

  Den Europeiska Centralbanken, ECB meddelar att den kommer behålla sin styrränta låg under mycket lång tid. De månatliga köpen av statspapper kommer att fortsätta till minst september 2018 och räntan kommer inte att röras innan dess.

  USD har tappat mot Euro och SEK

  Den amerikanska dollarn har tappat relativt mycket på senare tid mot både euron och svenska kronan. Den amerikanska finansministern Steven Mnuchin har pratat ned dollarn för att gynna amerikanska exportbolag. ECB-chefen Mario Draghi är till viss del missnöjd med det då Euron har stärkts relativt mycket. Mario Draghi vill inte se något valutakrig där andra påverkar valutorna med uttalanden, utan anser att valutorna uteslutande ska få bestämmas av styrkorna i ekonomierna.

  Merkel hoppas på koalitionsregering och det går fortsatt uppåt för tyskt näringsliv

  Fyra månader efter valet 24 september 2017 i Tyskland, verkar det nu som att det kan komma att bli en storkoalition mellan Angela Merkels konservativa parti och det socialdemokratiska partiet SPD. Det ska avgöras i en extrainsatt partikongress för det socialdemokratiska partiet på söndag. Angela Merkel hoppas kunna få till en koalitionsregering eftersom ett nyval hotar hennes ställning. Från Tyskland har det även kommit siffror över klimatet i det tyska näringslivet som pekar fortsatt uppåt.

  Global tillväxt med globalt BNP på 3,7 procent för 2017

  Den internationella valutafonden, IMF, höjer nu också den globala tillväxten, i en prognosuppdatering under veckan. Global BNP beräknas nu ha ökat med 3,7 procent under 2017, jämfört med en prognos om 3,6 procent tidigare. Prognoserna för 2018 och 2019 höjs också till 3,9 procent för båda åren.

  Fallet på bostadsmarknaden bromsas upp

  Det mesta av fallet i de svenska bostadspriserna, nu ned 10 procent, anses av svenska banker och utländska investmentbanker vara avklarat nu. De anser att det är möjligt att det kan gå ned lite ytterligare, men då räntorna är låga, bostadsbyggandet bromsas, konjunkturen är god och arbetslösheten låg, bör fallet bromsas upp nu.

  Solidar har dragit ned hävstången i sina fondportföljer

  Börserna har gått väldigt starkt i början av 2018, varför Solidar har dragit ned hävstången successivt. I december hade vi 110 procent mot aktiemarknaderna men i slutet av förra veckan låg nu aktieexponeringen på 100 procent.

  Annons