”Förslaget öppnar för godtycke och orättvisa”

Synskadades Riksförbund , Håkan Thomsson; Fotograf: Synskadades Riksförbund/ Peter Kroon

Regeringsförslaget att skrota handikappersättningen och ersätta den med en merkostnadsersättning överlämnades i veckan till riksdagen.

– Trots tusentals människors massiva kritik och vår övertygande argumentation vägrar regeringen att ändra förslaget. Det är häpnadsväckande, säger förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson.

Synskadades Riksförbund är starkt kritisk till att regeringen vill ta bort den schablonersättning som blinda och gravt synskadade haft rätt till ända sedan 1930-talet. Det nuvarande systemet har varit enkelt och förutsägbart för individen.

– Om regeringsförslaget går igenom måste vi istället precisera våra merkostnader och få dessa bedömda och godkända av Försäkringskassan. Det skapar utrymme för godtycke och orättvisa. Förslaget innebär också en integritetskränkande insyn i våra livsval och privata prioriteringar, säger Håkan Thomsson.

I sin granskning av förslaget vänder sig Synskadades Riksförbund mot att hjälpbehov inte längre ska ligga till grund för bedömningen av ersättningens storlek. Det ska alltså inte vara möjligt att täcka omkostnader, såsom resekostnader, förtäring, teater- eller fotbollsbiljetter för ledsagare.

– Många synskadade har redan idag svårt att komma ut, och regeringens förslag skulle skapa ytterligare isolering, säger Håkan Thomsson.

Om riksdagen fattar beslutet gäller merkostnadsersättningen från och med den 1 januari 2019.

Exempel på merkostnader enligt Synskadades Riksförbund

  • Omkostnader för ledsagare såsom teaterbiljetter, reseersättning och eventuell förtäring.
  • Svårare än andra att hitta extrapriser. Ofta vet individen inte ens ifall det finns särskilda erbjudanden och vad de i så fall innebär.
  • Ett extra stort slitage på skor och kläder – både på grund av särskilt stor nötning vid användning och på grund av tätare tvättar.
  • Kostnader för viss städning och underhåll av hemmet som den som ser inte har.
  • Kostnader för gentjänster till vänner och anhöriga som på frivillig basis hjälper till med praktiska saker som kan relateras till synnedsättningen.

Länk till Synskadades Riksförbund om handikappersättningen.

Annons