Fler kontor och mer service i Lunds stationsområde

Illustration: Kamikaze Arkitekter

Det kan bli ännu fler stationsnära arbetsplatser i Lund. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att skicka detaljplanen för ett nytt kontorshus vidare till samråd. Mellan 300 och 400 kontorsarbetsplatser finns det i förslaget.

Planerna på ett nytt kontorshus i det som kallas Sockerbruksområdet är en del i den stadsförnyelse som ska bygga stad i klassisk mening även på den västra sidan av Lund C. Visionen för området har varit att stadskärnan ska utvidgas med bostäder och arbetsplatser och det nya kontorshuset kan bli en av de sista pusselbitarna i Sockerbruksområdet.

– Ytterligare ett hus på den västra sidan utvidgar och knyter ihop staden på ett mycket positivt sätt. Det är ett utmärkt läge för nya arbetsplatser, särskilt närheten till tåg, buss och spårvagn är något som många efterfrågar, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Enligt det förslag som nu ska ut på samråd kan det bli ett kontorshus som varierar mellan tre och sju våningar och med några lokaler för restaurang eller handel i bottenplan.

Utseendemässigt kommer det nya huset att varieras för att det inte ska upplevas som så stort och kompakt. Det blir olika utseende på fasaden och höjden kommer också att skifta så att den är lägre ut mot Sockertorget och som allra högst i det nordöstra hörnet, ut mot spårområdet.

– Det har hela tiden varit viktigt att det blir ett hus som bidrar till att också den västra sidan av stationsområdet ska upplevas som en del av centrala Lund. Innehållet bidrar till det men också den klassiska utformningen med tydliga entréer, rejäla trottoarer med trädplantering, varierat uttryck och husets innergård, säger Christoffer Lindskov, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Den västra sidan, mot Sockerkokaregatan, kommer att ha de flesta entréerna och kommer att upplevas som husets framsida. Men också för den östra sidan kommer det att krävas lite extra omsorg när det gäller fasaden, då det är många som kommer att se den sidan, men främst från tågfönstret.

I källaren görs plats för parkeringsgarage som byggs ihop med det garage som redan finns i den södra delen av kvarteret. På uppdrag av fastighetsägaren har det tagits fram en så kallad grön resplan med förslag på åtgärder som ska minska bilpendlingen till de nya kontoren. Det kan handla om att planera så att det blir lätt att parkera och ladda sin cykel, uppmuntra till och förenkla att resa kollektivt och att starta en tjänstebilspool. Tillsammans ska detta göra att det inte krävs så många parkeringsplatser i garage som p-normen annars krävt.

Annons