Fler får möjlighet till boendestöd

Images by David Castor

Nu byggs insatsen för boendestöd ut. Med en förstärkning på 1,7 miljoner kronor får fler möjlighet till en ökad självständighet. Beslutet är en del i funktionsstödsnämndens budget för 2018, som klubbades i dag.

Boendestöd innebär att personer med psykisk funktionsnedsättning, som bor i eget boende, men som har svårt att klara det dagliga livet, får ett personligt anpassat stöd. Boendestödjaren arbetar med att motivera och engagera med fokus på den enskildes egen förmåga till återhämtning. Till exempel kan brukaren få hjälp med att strukturera upp livet i hemmet, som att få ordning på tvättider, städning eller betala räkningar i tid. På så sätt kan personen bo kvar i egen lägenhet istället för att flytta till gruppbostad.

I dagsläget använder över 600 personer boendestöd och efter dagens beslut kan ytterligare 150 brukare komma att omfattas av insatsen.

– Jag är glad över att vi ger fler människor möjlighet att få den självständighet det innebär att kunna bo kvar i sitt eget hem. Funktionsstödsnämnden prioriterar självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor för våra brukare. Den här satsningen innebär att fler får en chans att vara mer delaktiga i samhället, säger Nils Karlsson (MP), ordförande i funktionsstödsnämnden.

– Med den här satsningen förbättrar vi boendekvaliteten för våra brukare. Personer med psykiska funktionsnedsättningar har all rätt till ett bra eget boende. Deras självständighet och möjlighet till delaktighet är central för oss och en viktig markering om att samhället bryr sig, säger Andreas Konstantinides (S), vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

Förutom den personliga vinsten för brukaren ger den utökade satsningen på boendestöd även ekonomiska vinster för Malmö stad, då varje plats i boendestöd kostar cirka 60 000 kr per år. Detta att jämföra med att en plats i servicelägenhet i LSS-bostad kostar minst 600 000 kr per år.

Annons