Fler får dyra biologiska läkemedel, men fördelningen mellan landstingen är ojämn

Bild: Lotta Håkansson Fotograf: Reumatikerförbundet

För en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna, reumatoid artrit, även kallad ledgångsreumatism, har förskrivningen av biologiska läkemedel stadigt ökat sedan 2012. Utvecklingen går åt rätt håll, men skillnaderna mellan landstingen består.

Reumatikerförbundet har tittat på siffror från Svensk reumatologis kvalitetsregister, SRQ, och jämfört de olika landstingens resultat, med senast tillgängliga siffror från 2015. Tabellerna redogör för antal patienter med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit per 100 000 invånare för år 2015.

Landstingen som förskriver mer än riksgenomsnittet 164,6 patienter per 100 000 invånare

1 Region Gotland 297,4
2 Region Örebro län 199,9
3 Landstinget i Kalmar län 195,4
4 Region Skåne 181,9
5 Region Norrbotten 178,8
6 Landstinget Sörmland 177,4
7 Region Västmanland 174,1
8 Landstinget Blekinge 168,9
9 Region Kronoberg 168,3
10 Landstinget Dalarna 166,2


Landstingen som förskriver mindre än riksgenomsnittet 164,6 patienter per 100 000 invånare

1 Västerbottens läns landsting 136,7
2 Region Jämtland Härjedalen 141,1
3 Region Östergötland 142,4
4 Region Uppsala 148,5
5 Västra Götalandsregionen 152,8
6 Landstinget i Värmland 152,9
7 Landstinget Västernorrland 159,3
8 Region Gävleborg 161
9 Stockholms läns landsting 162,7
10 Region Jönköpings län 164,2

Reumatikerförbundets förhoppning för framtiden är att i takt med att billigare biologiska läkemedel kommer (så kallade biosimilarer), borde landsting med låg förskrivningsgrad kunna komma ikapp de landsting som idag förskriver över riksgenomsnittet.

–        Sedan de biologiska läkemedlens intåg i reumatikervården för snart 20 år sedan har möjligheterna till en effektivare och bättre behandling ökat. Patienter som svarat bra på behandlingen och som tidigare varit sängliggande har fått tillbaka sin rörelseförmåga. De kan gå tillbaka till arbetslivet efter att tidigare ha varit sjukskrivna, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

–        Tillgången till biologiska läkemedel ska inte bero på var du bor. Alla har rätt till samma vård och behandling, säger Lotta Håkansson.

Om biologiska läkemedel 
Biologiska läkemedel är för en del patienter med reumatoid artrit ett viktigt behandlingsalternativ. Dessa påverkar immunsystemet och ges inom reumatologisk specialistvård antingen av patienten själv som injektioner eller av vården som intravenösa dropp. För de allra flesta patienter gör behandlingen att prognosen förbättras påtagligt och att funktionsnedsättningen begränsas. Samtidigt är läkemedlen associerade med vissa biverkningar och biologiska läkemedel kostar cirka 70–150 000 kronor per patient och år. (källa: Siffror i vården, SKL)

Annons