Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i fokus

Öresund från Helsingborg. Bild: Abelson

För att visa fördelarna med en fast förbindelse väljer Helsingborgs stad att lyfta frågan under årets Almedalsvecka. Genom att cykla runt i Visby med VR-utrustade lådcyklar hoppas staden nå ut till viktiga intressenter och ta mer plats i debatten om kommande infrastruktursatsningar. För Öresundsregionen är frågan om en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör avgörande för både tillväxt och arbete i framtiden.

– I år vill vi testa ett nytt och vad vi tror effektivare sätt att nå ut till viktiga intressenter under veckan. Vi gör mer nytta för pengarna och får till fler viktiga samtal men denna satsning än genom att anordna ett traditionellt seminarium. På cyklarna finns VR-glasögon där vi visar hur en resa i den framtida tunneln kommer att upplevas, säger Charlotte Hedlöf, projektledare för Helsingborgs Almedalsnärvaro.

– Vi behöver binda ihop regionen och skapa tillväxt. I Öresundregionen är trycket för nästa fasta förbindelse stort. Vi behöver lyfta frågan tydligare nationellt. Vi bemannar cyklarna med tjänstemän från Helsingborg och Helsingör som är väl insatta i frågan. Politiker över blockgränserna kommer också att sluta upp och hjälpa till att föra fram budskapet om en fast förbindelse. Vi kommer att kunna informera fler och synas bättre när vi rör oss ute bland seminarium, tal och besökare, säger Renée Mohlkert, senior rådgivare, Helsingborgs stad.

Fakta

Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör utreds nu gemensamt på statlig nivå av Trafikverket i Sverige och Vejdirektoratet i Danmark. Utredningen, som benämns en strategisk analys, innehåller en järnvägsförbindelse för persontåg och en vägförbindelse. Den strategiska analysen ska vara klar 2020. Läs mer på hhtunneln.nu

Här kommer din biljett till framtiden!

Åk med i tunnel under Almedalsveckan! En tidsresa in i framtiden med chans att testa framtidens genväg mellan Helsingborg och Helsingør – tunneln som 2035 binder samman Öresundsregionen och skapar ännu mer tillväxt. Ta med dig din biljett, ta på VR-glasögonen och ta en tur i tidsmaskinen som finns på plats. Och följ vår resa i tiden på Twitter @hbgstad

Annons