Färre ansikten ger tryggare hemvård

Elma Ibrahimi.

När man har hemvård kan det ofta bli flera besök av undersköterskor varje dag. För att öka tryggheten hos vårdtagarna jobbar staden för att minska antalet personer de träffar. En av dem som jobbar med detta är Elma Ibrahimi.

Elma Ibrahimi arbetade tidigare som undersköterska inom det hemvårdsområde som kallas nord 2, men är numera en av områdets koordinatorer. Med start tidig morgon löper Elmas arbetsdag på med att planera vilken hemvårdspersonal som ska hem till vilken vårdtagare, se till att ersätta dem som blivit sjuka, vara med när vården planeras och delta i möten med områdets sjukvårdspersonal och med hemvårdsledningen.

– Det blir mycket information om statistik. Det är viktigt att vi hela tiden tänker på att ekonomin ska vara i balans, men det påverkar inte mitt arbete så mycket. Vi ska inte boka in personal i onödan, men behövs det är det självklart att vi ordnar det, säger Elma Ibrahimi.

Hemvårdens undersköterskor arbetar av naturliga skäl inte dygnet runt och därför är det omöjligt att se till att en vårdtagare med flera insatser per dag får möta samma sköterska varje gång. Men med hjälp av så kallade parkort försöker Elma Ibrahimi och de andra koordinatorerna att hålla nere antalet personer som hjälper samma vårdtagare.

– Det är ett arbetskort som bygger på att två undersköterskor åker hem till samma kunder. Sköterskornas scheman är anpassade så att när den ena är ledig jobbar den andra, berättar Elma Ibrahimi.

När någon har semester eller är sjuk försöker koordinatorn i första hand se till att vårdtagaren får besök av personal som har ansvar för personer i närliggande områden. På så sätt kan vårdtagarna börja känna igen även den tillfälliga personalen.

Idén med parkort kommer från Jakob Thorsteinsson som är enhetschef på hemvård nord 2.

– När jag började arbeta som chef inom hemvården i Hässleholm gjorde jag en beräkning på hur ett schema skulle se ut för att få så bra kontinuitet som möjligt, alltså ge det lägsta antalet personal per kund. Utifrån det byggde jag upp systemet med parkort som vi använder idag, säger han.

Undersköterskan Ismail Nuhiu är en av dem som hjälper vårdtagare i Ringstorp och Pålsjö.

– För det mesta är vi samma två personer som kommer hem till kunderna i de områdena. Jag tror att de känner sig trygga när de ser att det är samma personal som kommer hem till dem. Jag lär känna dem och de lär känna mig, säger Ismail Nuhiu.

– När undersköterskorna inte behöver åka hem till många olika kunder blir de tryggare i sitt jobb och vet vad som ska göras. Det blir även lättare att se om en kunds hälsotillstånd förändras, säger Elma Ibrahimi.

Varken Elma eller Ismail tänkte inledningsvis att de skulle utbilda sig till undersköterskor och jobba inom hemvården. Elma Ibrahimi började visserligen på omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, men hoppade snart av för att istället studera till att bli frisör. Ismail Nuhiu å andra sidan arbetade med ekonomi, men blev tipsad av sin fru att jobb inom vården skulle passa honom.

– Jag har alltid varit en person som vill hjälpa de som har behov av hjälp. Efter jobbet här går jag hem och känner att jag verkligen har hjälpt människor. Det är en bra känsla, säger Ismail Nuhiu.

Just känslan av att få gör en god gärning var det som också fick Elma Ibrahimi att överge tankarna på att bli frisör. Medan hon studerade arbetade hon extra inom hemvården.

– Jag trivdes så bra och tyckte om kontakten med människorna. Det händer hela tiden något. Det tyckte jag om och då fastnade jag här, berättar Elma. Frisörutbildningen har hon dessutom haft nytta av när hon åkt hem till kunder som velat få håret rullat och fönat.