EU och Kina stärker samarbetet

Källa: EU

EU och Kina enades om att vidareutveckla ”EU-China strategic partnership” vid det 20:e EU-Kinamötet, meddelar EU idag i ett pressmeddelande. Det som främst diskuterades var ett regelbaserat handelssystem, samarbete vad gäller utrikespolitik och säkerhet, klimatförändring och ren energi samt mänskliga rättigheter.

”Det är en gemensam plikt, för Europa och Kina, USA och Ryssland att inte förstöra världsordningen utan att förbättra den. Att inte starta handelskonflikter som så många gånger i vår historia förvandlats till allvarliga konflikter, utan att modigt och ansvarsfullt reformera den regelbaserade internationella ordningen”, sa EU:s president Donald Tusk, utan att specifikt rikta sig till någon namne.

Handel

EU- och kinesiska ledare uttryckte stark förpliktelse till det regelbaserade handelssystemet i enlighet med WTO. Parterna enades också om att samarbeta för att modernisera och vidareutveckla WTO.

Vad gäller överkapaciteten i stålindustrin enades parterna om stärkt samarbete. Dessutom enades man om att stärka samarbete och främja synergieffekter för att förbättra förbindelserna mellan Europa och Asien.

Utrikes- och säkerhetspolitik

Båda parter försäkrade att de verkar för multilaterala samarbete, i enlighet med FN:s önskemål och att stärka sin dialog och sitt samarbete runt utrikes- och säkerhetspolitik. Ledare från båda sidor sa att de stöttar alla försök att nå en fredlig lösning vad gäller kärnvapenfrågan i Nordkorea och en total kärnvapennedrustning av Koreahalvön. De uttryckte också gemensamt stöd till kärnvapenavtalet JCPOA i Iran, en tvåstatslösning i Mellanöstern, en politisk lösning i Syrien, en stabilisering av Libyen samt fredsprocessen i Afghanistan.

Klimatförändring och ren energi

I det gemensamma uttalandet om klimatförändringar och ren energi skriver de bl.a. att:

  • EU och Kina anser båda att klimatåtgärder och en övergång till ren energi är viktigare än någonsin, betonar sina förpliktelser till 2015:s Parisöverenskommelse och ökar nu sitt samarbete för att nå målen.
  • Klimatförändring ökar belastningen på ekosystem och infrastruktur så mycket att det hotar utvecklingsvinster man länge fått kämpa för. Dess skadliga påverkan på vatten, föda och nationell säkerhet orsakar också social och politisk skörhet, instabilitet och att människor står utan hem. Det krävs beslutsamhet, med mänsklighetens bästa för ögonen.
  • EU och Kina saka visa beslutsamhet och samarbeta med samtliga berörda parter för att bekämpa klimatförändringen, kraftigt minska utsläppen av växthusgaser samt arbeta för klimattålig och hållbar utveckling. De understryker att vikten av denna kamp och att det dessutom är av vikt för att skapa jobb och tillväxt.

Mänskliga rättigheter

EU och Kina enades om att föra diskussioner om och utbyta erfarenheter kring mänskliga rättigheter på både bilateral och internationell nivå, på grundval av jämlikhet och respekt, inklusive FN:s mänskliga rättigheter.

Annons