tisdag, juni 25, 2019

Europeiska Unionen

Effekterna av ekonomisk globalisering i Europa: Nyckelfakta

Ökad export, jobb, möjligheter för små och medelstora företag. Ta reda på vad ekonomisk globalisering har inneburit för den Europeiska unionen. Globalisering skapar många möjligheter och mycket nytta, men också många utmaningar. EU vill kunna dra så stor nytta av...

En avtalslös brexit: EU-kommissionen ser över förberedelserna inför Europeiska rådets (artikel 50) junimöte

Inför Europeiska rådets (artikel 50) junimöte ser kommissionen i dag, i sitt femte meddelande om brexitberedskapen, över EU:s förberedelser och beredskapsåtgärder inför brexit, särskilt mot bakgrund av Europeiska rådets (artikel 50) beslut, på begäran av och i samförstånd med Storbritannien, av den 11...

Rapport från EU-kommissionen visar att riktade investeringar och robusta digitala strategier gör EU-länderna starkare på det digitala området

EU-kommissionen lägger i dag fram resultaten från 2019 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi), som kartlägger det allmänna digitala läget i Europa och följer hur EU-ländernas digitala konkurrenskraft utvecklas.  EU-länderna har satt upp ambitiösa mål i linje med...

Den digitala inre marknaden: Åtta europeiska anläggningar får superdatorer i världsklass

Åtta anläggningar i EU har valts ut till att få de första europeiska superdatorerna. Superdatorerna kommer att hjälpa forskare, näringsliv och företag i Europa i utvecklingen av nya tillämpningar på många olika områden, från läkemedel och nya material till kampen mot klimatförändringar.

Erasmus – en vändpunkt i livet för fem miljoner studenter i EU

Erasmus+ gör studenterna mer framgångsrika både i arbetslivet och privat och lärosätena blir mer innovativa. Det visar två nya oberoende studier av Erasmusprogrammet som EU-kommissionen just har släppt. De omfattande studierna bygger på svar från över 500 organisationer och...

Utbildning i nödsituationer: EU-kommissionen utlovar rekordsummor för humanitärt bistånd 2019 och startar kampanjen #RaiseYourPencil

EU-kommissionen meddelar i dag att den avsatt inte mindre än 164 miljoner euro till projekt för utbildning i nödsituationer för 2019. EU-kommissionen har också tillsammans med internationella och belgiska kändisar och runt 400 studenter inlett en kampanj på sociala medier för att...

Stor debatt mellan toppkandidaterna den 15 maj

Den 15 maj klockan 21:00 - 22:30 kommer toppkandidaterna till posten som EU-kommissionens nya ordförande att debattera Europas framtid i kammaren i Bryssel. Debatten är den enda som samlar alla politiska kandidater till posten som EU-kommissionens nästa ordförande...

The Sibiu Declaration

We, the Leaders of the European Union, have gathered in Sibiu to discuss and look ahead to our common future. In a few weeks, Europeans will elect their representatives in the European Parliament, forty years after they first exercised...

Sverige

Öresund

Affärsliv