5.8 C
Gamla stan
tisdag, januari 21, 2020

1 biljon euro: Europas finansieringsplan för klimatet

Ta reda på hur Europa vill finansiera projekt för att tackla klimatförändringarna och stödja de regioner som drabbas hårdast av en övergång till en grön ekonomi. Bara en dryg månad efter tillkännagivandet av en “Europeisk grön giv” har...

Finansiering av den gröna omställningen: Investeringsplanen för den europeiska gröna given och mekanismen för rättvis omställning

EU har föresatt sig att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Detta kommer kräva stora investeringar av både EU och medlemsstaternas offentliga och privata sektorer. I dag presenteras en investeringsplan för den gröna given – investeringsplanen för ett hållbart Europa –...

Parlamentet stöder den europeiska gröna given men vill höja ambitionsnivån

Ledamöterna välkomnar EU:s plan på att bli klimatneutralt senast 2050Detta kräver ett högre utsläppsminskningsmål för 2030 på 55 procentStöder ambitiösa hållbara investeringar för att förverkliga den europeiska gröna given Europaparlamentet stöder den europeiska gröna given (European Green Deal), men...

Europaparlamentet i Sverige

Europaparlamentet finns närmare dig än du kanske tror. Parlamentets kontor i Stockholm arrangerar möten, debatter, utbildningar och event över hela landet. Europaparlamentets kontor i medlemsländerna informerar om parlamentets verksamhet och om EU 

EU-kommissionen stärker skyddet för europeiska immateriella rättigheter på globala marknader

Europeiska kommissionen offentliggjorde i dag den senaste rapporten om skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter i länder utanför EU. Även om utveckling har skett på området sedan den tidigare rapporten finns det fortfarande vissa problem och ett antal områden som kan förbättras och åtgärdas....

Den europeiska gröna given är inriktad på att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050, främja ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och...

I dag lade EU-kommissionen fram den europeiska gröna given – en färdplan inriktad på att göra EU:s ekonomi hållbar genom att förvandla klimat- och miljöutmaningarna till möjligheter tvärs över alla politikområden och göra omställningen rättvis för alla. – Den europeiska gröna given är...

Varför minskar bin och andra pollinerare? (Grafik)

Ta reda på vilka pollinerarna är, vilken ekonomisk påverkan de har och varför de minskar. Under de senaste åren har biodlare rapporterat minskningar av kolonierna, särskilt i västeuropeiska länder som Frankrike, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och Nederländerna. Men, många...

Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror (grafik)

Utsläpp av växthusgaser från internationellt flyg har mer än fördubblats under de senaste tjugo åren. Hur ser det ut med sjöfarten? Ta reda på mer i vår grafik. Även om det internationella flyget och sjöfarten tillsammans utgör mindre...

Sverige

Øresund

Annons

Ekonomi

Annons

Affärsliv

Entreprenör

Annons