Energiewende utvidgas med Kohlewende

Bild: Diliff

Energiewende är Tysklands program för att ersätta importerad fossil energi med lokalproducerad förnybar energi. En utfasning av kärnkraften kom också att ingå i programmet efter Fukushima-olyckan 2011. 

Genom programmet har man byggt upp en massiv kraftproduktion baserad primärt på solenergi och vindenergi. Nu utvidgas programmet med en egen strategi för att fasa ut kol som energikälla.

Kommission

Förra veckan bildades formellt en kommission som ska jobba med avveckling av kolkraften vilken idag svarar för 40 procent av Tysklands kraftproduktion. Brunkol (lignit) är billigt och sysselsätter väldigt många i Tyskland. Brunkol är billigt, men samtidigt mer förorenande än den importerade antraciten (hard coal). Eftersom Tyskland har en enorm industri runt de egna brunkolsförekomsterna har det länge pågått en upphetsad debatt om när Tyskland ska fasa ut kolkraft och hur de ska ersätta arbetstillfällena i industrin.

Man har ännu inte fastslagit några klara riktlinjer för när det sista kolkraftverket ska stängas, men målet som har satts för kommissionen är att kapaciteten på kolkraft ska vara halverad före 2030. Energiproduktionen måste ersättas med andra energikällor, där gaskraft endast är en övergångslösning. Mer satsning på vind- och solenergi är närliggande lösningar, men detta är något som periodvis kommer att ge enorma obalanser mellan produktion och förbrukning. Batterier eller andra sätt att lagra energi krävs.

 

Annons