Elbilar kan laddas på fler platser

Kommunstyrelsen har idag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny policy för publik laddinfrastruktur.

Allt fler fordon på Malmös gator är hybridfordon eller rena elfordon. För att tillgodose den infrastruktur som behövs för laddningen av dessa fordon också utanför hemmet eller arbetsplatser har Malmö stad tagit fram en ny policy för publik laddinfrastruktur.

Primärt ska fler laddplatser uppföras i parkeringshus, där det också ska förberedas för installation av fler laddplatser i framtiden. Allt eftersom efterfrågan ökar. Tanken är att laddplatser kan etableras på publik plats av privata aktörer genom upplåtelse av mark. Majoriteten av laddplatserna ska också drivas och förvaltas av andra aktörer än Malmö stads förvaltningar.

Policyn ska i nästa steg leda till en kommungemensam handlingsplan för hur laddinfrastrukturen ska byggas ut.

– Nu gör vi det ännu lättare att välja eldrivna fordon genom att se till att det alltid är nära till en laddningsplats i Malmö, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– Det är oerhört viktigt att Malmö stad inte bara följer med i utvecklingen, utan också möjliggör den. En robust laddinfrastruktur är ett stort och välkommet steg i en mer klimatsmart riktning, säger Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd.

Annons