Effekterna av ekonomisk globalisering i Europa: Nyckelfakta

View from the height of the crowd of people on the asphalt

Ökad export, jobb, möjligheter för små och medelstora företag. Ta reda på vad ekonomisk globalisering har inneburit för den Europeiska unionen.

Globalisering skapar många möjligheter och mycket nytta, men också många utmaningar. EU vill kunna dra så stor nytta av den som möjligt genom att utnyttja dess möjligheter, och minimera dess negativa effekter.

Ökad handel för europeiska företag
EU:s handelspolitik och dess stora antal handelsavtal som EU förhandlat fram med andra länder gör regionen till en bra region att göra affärer med. För80 länder är EU den största handelspartnern.

Som en konsekvens av det är EU en av de största aktörerna i internationell handel vid sidan om USA och Kina, där EU:s exporter utgör mer än 15 procent av den globala exporten. Över 80 procent av europeiska exportörer är små och medelstora företag.

EU:s export av varor och tjänster ökade från cirka 1 160 miljarder euro år 2000 till 2 900 miljarder euro 2018. År 2017 ökade exporterna till Sydkorea med över 12 procent, till Colombia med mer än 10 procent och EU-exporterna till Kanada ökade med 7 procent.

Så många jobb bidrar handeln med länder utanför EU med

Jobbmöjligheter
Globaliseringen medför också jobbmöjligheter. År 2017 var mer än 36 miljoner jobb, vart sjunde arbetstillfälle, avhängigt av EU-export. Varje miljard i exporter från EU understödjer i genomsnitt 13 000 jobb inom unionen.

I Sverige 2018 var ungefär 724 000 jobb avhängiga av EU-exporter. Ytterligare 146 000 jobb var beroende av exporter från andra EU-länder till länder utanför unionen. Tillsammans motsvarar detta 17 procent av alla jobb i landet.

De flesta exportrelaterade jobben är välbetalda. I genomsnitt är lönen 12 procent högre för exportberoende tjänster jämfört med andra tjänster.

Fördelar för konsumenter
Den stora nyttan av globalisering och handel för konsumenten kommer från importer. Handelsavtal innebär att importörer betalar lägre tullar. Tillsammans med ökad konkurrens innebär det lägre priser för varor (kläder, smartphones, TV-apparater, mjukvara, bilar m.m.) och tjänster.

Konsumenter kan också dra nytta av större urval, eftersom mängden produkter och tjänster ökar.

Lägre priser och större urval beräknas medföra en ekonomisk vinst på 600 euro per konsument och år. Välståndet och bekvämligheten ökar precis som levnadsstandarden.

Nyttan av handel inom EU
Inom EU syftar den gemensamma marknaden till att ta bort alla hinder för att handla mellan EU-länderna. EU:s gemensamma marknad är världens största tullfria, ekonomiska område. Området omfattar mer än 500 miljoner medborgare med en total BNP på ungefär 13 biljoner euro.

Den gemensamma marknaden beräknas ha skapat 2,8 miljoner jobb.

Annons