Diabetes typ 1 lika vanlig hos vuxna som hos barn

Diabetes typ 1 lika vanlig hos vuxna som hos barn

Allt fler rapporter visar på hur felaktig benämningen barn- och ungdomsdiabetes är. Den senaste kommer från universitetet i Exeter, Storbritannien, där forskarna har använt prover på blod, urin och saliv från en halv miljon medborgare vars hälsostatus följts i mer än 60 år.

Den stora kartläggningen visar att fler än 40 procent av alla typ 1-diabetiker insjuknar efter 30-årsdagen.
– Textböcker om diabetes och läkare säger att typ 1-diabetes är en sjukdom man får som barn men vår studie visar att det är lika vanligt att insjukna någon annan gång under livet. När vi följde upp resultaten visade det sig att ungefär 50 procent av alla typ 1-diabetiker i början av sjukdomen var feldiagnosticerade som typ 2-diabetiker. Detta är ett bra bevis på att typ 1 inte betraktas som en sjukdom som kan debutera i vuxen ålder, säger Richard Oram vid universitetet i Exeter till nättidningen DiabetesPro SmartBrief.

Farligt med fel behandling
Tidigare forskning har visat att bland de som felaktigt fick diagnosen typ 2-diabetes dröjde det i genomsnitt ett år innan vården insåg misstaget och insulinbehandling inleddes.
– Underlåtenhet att känna igen att det är typ 1-diabetes och inte typ 2 och ge rätt behandling kan vara farligt för patienten då blodsockret snabbt kan bli väldigt högt, kommenterar Anders Hattersley vid Exeteruniversitetet.

Blodprov ger rätt diagnos
Både typ 1- och typ 2-diabetes har den gemensamma nämnaren att blodsockret är för högt. Skillnaden mellan de båda sjukdomarna är orsaken och den är lätt att undersöka. Vid typ 1-diabetes (och LADA) finns det autoantikroppar i blodet, det vill säga det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper och dödar de insulinbildande betacellerna.
Vid typ 2-diabetes finns det inga autoantikroppar, orsaken är i stället en komplikation av försämrad utsöndring av insulin och ett motstånd mot insulinet i kroppens vävnader. Båda sjukdomarna ger mer eller mindre uttalad insulinbrist.

Annons