Den danske utrikesministern besöker Eurojust

EU-flagga

Den danske utrikesministern Anders Samuelsen besökte igår Eurojusts högkvarter i Haag och berömde då Eurojusts bidrag till kampen mot gränsöverskridande organiserad kriminalitet, särskilt inom kontraterrorism, databrott och flyktingsmuggling och betonade Eurojusts betydelse för Danmarks kamp mot transnationell kriminalitet.

Diskussionerna kretsade främst kring den framtida relationen mellan Danmark och Eurojust vad gäller antagande och implementering av den nya Eurojustförordningen.

Enligt danskt protokoll från Lissabonfördraget ska Danmark inte delta i nya åtgärder vad gäller kriminalitet, och därmed inte vara en del av den nya Eurojustförordningen. Men Danmark vill fortsätta att samarbeta med Eurojust.

Den tyske Eurojustmedlemmen Klaus Meyer-Cabri sa att Danmarks bidrag till Eurojusts arbete är mycket värdefullt, och därför är det nödvändigt att vi respekterar det danska protokollet samtidigt som vi förhandlar fram ett nytt och effektivt samarbetsavtal som låter Danmark vara kvar som medlem i Eurojust.

Annons