Danske Bank erbjuder 2 000 av sina 11 000 anställda i Danmark att frivilligt sluta

Danske Bank erbjuder 2 000 anställda i Danmark att sluta frivilligt. Men det rör sig inte om något gyllene erbjudande uppger banken till TV2. Foto: News Øresund

Det räckte inte med anställningsstopp. Nu erbjuder Danske Bank 2 000 av de 11 000 anställda i Danmark att frivilligt sluta. Personalen har fram till den 31 januari på sig att ta ställning till erbjudandet uppger TV2. I november meddelade Danske Bank att företagets kostnader ska minskas med fem miljarder danska kronor fram till 2023. (News Øresund)

Annons