Covid-19: Digital övervakning, gränser och mänskliga rättigheter

Maria ARENA in the EP in Brussels

Åtgärder mot covid-19 är nödvändiga, men den påverkan de har på integritet och frihet måste vara proportionerlig och tillfällig, säger underutskottet för mänskliga rättigheters ordförande.

Covid-19-krisen har testat några av de grundläggande principerna i EU. I en Facebook live-intervju berättade Maria Arena, ordförande för underutskottet för mänskliga rättigheter, om de mänskliga rättigheterna i EU:s svar på covid-19-krisen.

Under krisen spelade EU en viktig roll för att möjliggöra fri rörlighet för varor och tjänster, inklusive mediciner och utrustning till länder som behövde dem mest.

– Men det är mycket viktigt att komma tillbaka till medborgarnas rörlighet. Europa är inte Europa utan det, sa Maria Arena.

EU samordnar medlemsländerna för att lätta på gränskontrollerna för att göra det möjligt för människor att resa igen, men åtgärder för att förhindra att viruset sprids kvarstår – och några av dem väcker oro för integriteten. Bland annat de spårningsappar för covid-19 som EU har erkänt som ett sätt att hjälpa till att öppna gränserna.

– Det är viktigt att arbeta med teknik, inklusive att spåra människor för att förhindra smittspridning, men vi måste respektera principer. Appen måste respektera EU:s lagstiftning om dataskydd.

Hon sa också att parlamentet begärt ett antal skyddsåtgärder kring spårningsappar i en resolution som antogs 17 april.

Bearbetad information måste behandlas inom befintlig lagstiftning om dataskydd, som ger en viss nivå av garanti för att skydda de mänskliga rättigheterna, och inte enligt nödlagstiftning, tilllade hon.

På frågan om att balansera integriteten med värmeskanning av resenärer och begära att de ska visa ett medicinskt intyg vid transiteringen av vissa länder, sa hon:

– Jag håller med om att det i en normal situation inte skulle vara normalt att ha denna typ av övervakning. Men det är inte fallet nu. Om vi ​​vill öppna gränserna igen, om vi vill övervaka den pandemiska situationen, då måste vi ha mer information.

Se vår Facebook Live-intervju med Maria Arena.

Hon berörde också försämringen av de mänskliga rättigheterna i vissa länder under pandemin. Och att solidaritet är den viktigaste aspekten för att hantera krisen.

– Nu måste vi återgå till det normala och ta tillbaka frågan om mänskliga rättigheter till centrum av diskussionen. Europa är precis som en båt: du kan inte rädda framsidan av en båt utan att rädda ryggen.

Kolla in tidslinjen över EU:s åtgärder mot covid-19.

Annons