Coronaviruset: EU vidtar fler åtgärder mot desinformation

Image by memyselfaneye from Pixabay.

EU intensifierar insatserna för att hantera skadlig desinformation om coronaviruset – samtidigt som yttrandefriheten ska skyddas.

Förutom effekterna på folkhälsan och ekonomin utlöste coronaviruspandemin ytterligare en farlig våg – av desinformation. Det kan också skada hälsan, hämma försöken att begränsa pandemin eller till och med leda till brott. EU intensifierar nu insatserna för att ta itu med denna infodemi, samtidigt som yttrandefriheten ska skyddas.

Debatt i parlamentet

18 juni diskuterade parlamentet desinformation om covid-19, hur det ska hanteras och dess inverkan på yttrandefriheten med det kroatiska ordförandeskapets representant Nikolina Brnjac, EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell och kommissionären Věra Jourová, som ansvarar för värden och öppenhet.

De negativa effekterna av desinformation togs upp under debatten, samt behovet av ökade åtgärder för att tackla problemet, men också risken för att regeringar använder pandemin som en ursäkt för att begränsa grundläggande rättigheter och yttrandefriheten.

Kommissionären Jourová berömde de åtgärder som vidtagits av nätplattformar för att hantera desinformation under krisen, men sa att det finns utrymme för förbättringar. Kommissionen har uppmanat plattformarna att varje månad rapportera om vilka åtgärder som görs för att hantera spridningen av covid-19-desinformation.

Hon tog också upp vikten av att öka samhällets motståndskraft.

– Att ljuga är varken nytt eller så skrämmande i sig. Det som skrämmer mig är att vi tror på dessa lögner för lätt, sa hon.

Ledamöterna stödde på det stora hela vad kommissionen har gjort för att hantera desinformation, men betonade att EU behöver tuffare lagstiftning. Vissa parlamentsledamöter uttryckte oro över tillsynen med faktakontroller och den potentiella påverkan det har på yttrandefriheten.

Vid en omröstning under torsdagen inrättade parlamentet ett särskilt utskott för utländsk inblandning i alla demokratiska processer i EU, inklusive desinformation.

1 juni lanserade EU det europeiska observatoriet för digitala medier, som ett nav för faktagranskare, akademiker och andra som är intresserade av att samarbeta med media för att bekämpa desinformation. Senare i år planerar EU-kommissionen att öppna en ansökan, där 9 miljoner euro ska gå till att skapa regionala medieforskningsnav.

Kolla fakta

I mars lovade Europeiska rådet att motverka desinformation med transparent, snabb och faktabaserad kommunikation. 10 juni kom EU-kommissionen med åtgärder för att hantera infodemin. Initiativet Kolla fakta fokuserar på:

  • Förståelse – att skilja mellan olagligt innehåll och innehåll som är skadligt men inte olagligt, och mellan desinformation och felinformation, vilket kan vara oavsiktligt
  • Kommunikation – EU kommer fortsätta att aktivt hantera desinformation
  • Samarbete – fortsätta och förbättra samarbetet mellan EU:s institutioner, medlemsländer och internationella aktörer som WHO och Nato, samt civilsamhällets aktörer i kampen mot desinformation
  • Öppenhet – nätplattformar bör tillhandahålla månadsrapporter om hur de agerar mot desinformation och öka samarbetet med faktagranskare i alla medlemsländer
  • Att säkerställa yttrandefriheten – kommissionen kommer att fortsätta övervaka hur nödåtgärder som införts av medlemsstaterna på grund av coronapandemin påverkar EU:s lagar och värderingar
  • Öka medvetenheten – öka samhällets motståndskraft genom att främja kritiskt tänkande och digitala färdigheter

Nästa steg

Dessa åtgärder är en del av de insatser mot desinformation som EU för närvarande arbetar med, samt inom ramen för europeisk handlingsplan för demokrati och lagen om digitala tjänster.

Läs mer om EU:s åtgärder för att hantera coronapandemin

Annons