Coronaviruset: EU-kommissionens lyckas trygga tillgången på personlig skyddsutrustning i EU Innehåll

Image by Klaus Hausmann from Pixabay

Den gemensamma upphandling av personlig skyddsutrustning som EU-kommissionen tog initiativ till för att hantera coronaviruskrisen har visat sig framgångsrik.

För varje post i anbudsinfordran har producenterna lämnat anbud som täcker och i vissa fall till och med överträffar efterfrågan från de medlemsländer som deltar i upphandlingen. Den gemensamma upphandlingen omfattar munskydd av typ 2 och 3, engångshandskar, skyddsglasögon, visir, operationsmunskydd och skyddsdräkter.

Detta är betryggande för sjukhus, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdhem och människor som behöver skyddsutrustning, eftersom de kan räkna med att få vad de behöver för att skydda sig mot viruset och begränsa spridningen.

Skyddsutrustningen bör finnas till hands två veckor efter det att medlemsländerna undertecknar avtalen med anbudsgivarna, vilket de bör göra snarast.

– Behoven av skyddskläder och medicinsk utrustning är just nu mycket stora i hela världen, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det är därför en framgång att EU med sitt gemensamma upphandlingsinitiativ lyckades placera stora order på världsmarknaden med mycket kort varsel. Detta är ett bevis på solidariteten i EU och att det lönar sig att vara med i EU. De här artiklarna kommer snart att innebära stora lättnader i Italien, Spanien och 23 andra medlemsländer, och nu är det medlemsländernas sak att snabbt skriva på de nödvändiga avtalen.

– Jag välkomnar de utmärkta resultaten av EU:s gemensamma upphandling, säger Stella Kyriakides, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet. Vår prioritering är att se till att de som arbetar dygnet runt för att skydda oss och rädda liv – hälso- och sjukvårdspersonalen – får den nödvändiga skyddsutrustningen. De anbud vi har fått svarar väl mot medlemsländernas efterfrågan på livräddande utrustning, t.ex. munskydd, engångshandskar och skyddsdräkter. Denna avgörande utrustning kommer snart att levereras till dem som behöver den. Tillsammans ska vi vinna den här kampen.

– Den gemensamma upphandlingen visar hur kraftfullt det är att samverka, säger Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden och industrin. Den ger medlemsländerna möjlighet till kombinerad styrka när de köper in hälso- och sjukvårdsutrustning. Parallellt fortsätter vi att arbeta med näringslivet för att höja produktionen och dra igång alternativa sätt att tillverka den utrustning vi behöver. EU-kommissionen kommer att fortsätta att stödja denna gemensamma tillverkningsinsats och arbeta tillsammans med medlemsländerna så att utrustningen når dem som behöver den allra mest.

25 medlemsländer deltar i den gemensamma upphandlingen. Anbuden håller nu på att bedömas och avtalen väntas bli undertecknade de närmaste dagarna.

Gemensam upphandling är en kraftfull metod som tillåter medlemsländerna att under samordning av EU-kommissionen göra gemensamma varuinköp på marknaderna.

Upphandlingen av det mesta av skyddsutrustningen inleddes så sent som för en vecka sedan, den 17 mars. En upphandling av munskydd lanserades dock redan den 28 februari.

Annons