Coronavirus: Fakta om dina passagerarrättigheter

Foto/källa: Pixabay

Är flyget inställt på grund av Covid-19? Eller vill du inte resa, eller får du inte resa? Ta reda på dina rättigheter som passagerare inom EU under dessa speciella tider.

Ett antal EU-länder har infört åtgärder som begränsar vår rörlighet, exempelvis genom resebegränsningar, karantän och stängda verksamheter, allt i syfte att hantera corona-pandemin. Åtgärderna har en stor påverkan på transportsektorn, så ta reda på vilka rättigheter du har som resenär.

Den 18 mars presenterade EU-kommissionen detaljerade riktlinjer för att säkerställa att EU:s passagerarrättigheter tillämpas på samma sätt och att passagerarna skyddas över hela EU.

Vad händer om mitt flyg är inställt?

Flygbolag som ställer in flyg har en skyldighet, under alla omständigheter, att erbjuda passagerarna ett av följande tre alternativ:

  1. a) Återbetalning
  2. b) Ombokning till snarast möjliga avgång
  3. c) Ombokning till ett senare datum som passageraren väljer

Om du väljer att bli ombokad till en avgång så snart som möjligt, får du vara beredd på att det kan handla om omfattande förseningar med tanke på de begränsade antalet flygningar som genomförs på grund av nationella begränsningar för att hantera viruset.

Har jag rätt till hotell och måltider om mitt flyg ställs in?

Flygbolag är, utan undantag, skyldiga att erbjuda fria måltider, förfriskningar och hotellövernattningar för passagerare vars flyg ställts in, och som har valt att bli ombokade till snarast möjliga avgång.

Har jag rätt till kompensation?

Flygpassagerare har rätt till kompensation om flyget ställs in mindre än två veckor före avgångsdatumen, såvida det inte handlar om ”extraordinära förutsättningar”. Undantaget kan komma att gälla avseende corona-utbrottet, då åtgärderna som myndigheterna vidtar förhindrar flygbolagens dagliga verksamhet.

Vad gäller om jag vill avboka min resa?

Om du avbokar din resa på eget initiativ beror möjligheterna till återbetalning på vilken biljett du köpt och villkoren som anges. Du kan vända dig till flygbolaget för mer information.

Europeiska unionen är den enda plasten i världen där alla medborgare som flyger, åker tåg, båt eller buss skyddas av fullständiga passagerarrättigheter.

Ta reda på hur Europaparlamentet skyddar passagerares rättigheter över hela EU.

Undvika tomma flyg

Flygplatsregler tvingar flygbolagen att utnyttja de flesta av sina tilldelade start- och landningstider, om de inte vill förlora dem till nästkommande år.

På torsdag den 26 mars kommer parlamentet att debattera och rösta om kommissionens förslag att tillfälligt upphäva EU-regler om flygplatstider, för att stoppa så kallade ”spökflyg”.

Mer information

Covid-19: Kommissionen ger vägledning om passagerares rättigheter i EU

Nationella åtgärder land för land (en)

Information om Covid-19 i olika länder

Passagerarrättigheter i EU

Vanliga frågor och svar om flygpassagerarrättigheter

Annons