Cigaretskod skal i skraldespanden

Skylt i Cannes France. Foto: Laurentiu Mihai-Info Express

Skån miljøet for mikroplast og smid dit skod i skraldespanden. Det er et af budskaberne for kampagnen Ren kærlighed til KBH.

Selvom opgørelserne over gadeskrald peger på, at københavnerne generelt er blevet en smule bedre til at ramme skraldespanden, når de skal af med deres affald, så udgør cigaretskod stadig suverænt størstedelen af det skrald, der havner på gaderne i København. Siden 2008 har mængden af gadeaffald konstant været større end mængden af affald fra affaldskurvene, men i 2018 blev der for første gang indvejet mere affald fra kurvene end fra gaderne.

Det ændrer imidlertid ikke på, at hele 87% af alle de stykker affald, der lander ved siden af skraldespanden, er cigaretskod, og det er et kæmpe problem. Skod er ressourcekrævende at samle op, de er ulækre og giver et indtryk af en beskidt by, og så er de skadelige for miljøet.

En af forklaringerne på, hvorfor det er svært at få flere skod til at lande i skraldespanden frem for på gaden, i græsset eller i strandsandet, er, at mange rygere tror, der går ild i skraldespanden, hvis de smider skoddet derned. Det er imidlertid ikke rigtigt. Man kan uden problemer smide sit cigaretskod i en af byens næsten 5800 skraldespande.

Derfor sætter Københavns Kommune i de kommende uger ind med en massiv kampagne, der skal gøre det klart for rygerne, at skod skader miljøet, og at man nemt kan komme af med sit skod i skraldespanden. Derudover fortsætter sommertraditionen, hvor kommunens ‘Godtvejrs-patrulje’ kører ud og deler lommeaskebægre ud, så der ikke er nogen undskyldning for at smide sit skod på gaden, i kloakristen eller bore det ned i græsset.

Kampagnen består af plakater på gaderne, i udvalgte parker, langs havnen og på Amager Strand. Plakaterne opfordrer alle til at huske at få skraldet med, og her er der ikke kun fokus på skod. Glasskår, pizzabakker, ølkapsler, engangsgriller og alt muligt andet skrald, der ikke hører til i naturen, skal selvfølgelig også smides ud i skraldespande og containere. Kampagnen kommer også til at køre på sociale medier, hvor konkurrencen #takforskrald opfordrer københavnerne til at samle et stykke skrald op for fællesskabet.

FAKTA OM KAMPAGNEN REN KÆRLIGHED TIL KBH 2019

Facebook.com/renkaerlighedtilkbh

Kampagnens vigtigste budskaber

 • Skod skal i skraldespanden – der går ikke ild i
 • Der er mikroplast i cigaretskod, som er skadeligt for miljøet
 • Brug et lommeaskebæger
 • Smid eller efterlad ikke dit skrald – miljøet, dyrene og alle os andre vil takke dig for.
   

Kampagneindsatser

 • Plakater i byrummet – ‘Husk, skod er skrald’
 • Rullende kampagne (bemandet ladcykel), der i hele kampagneperioden går i dialog med københavnerne om budskaberne og deler lommeaskebægre ud i byens parker, pladser og hænge-udsteder.
 • Kampagne på sociale medier samt et samarbejde med influencer Emilie Lilja/Miljø Mulle, der skal inspirere de yngre rygere til at bruge lommeaskebægre og formidle budskaberne om, at skod skal i skraldespanden – der går ikke ild i, der er mikroplast og miljøskadelige stoffer i cigaretskod mv.
 • Kampagnespot i busserne 
 • 300 caféer stiller lommeaskebægre til rådighed for deres kunder.Særlig indsats med plakater i udvalgte parker, der er målrettet affald fra take-away, plastik og cigaretskod.
 • Sætter strandaskebægre op, man kan låne på Svanemøllen Strand og Amager Strand.
Annons