Cannes vi göra Malmö renare?

Skylt i Cannes France. Foto: Laurentiu Mihai-Info Express
Annons

I t.ex. Cannes i Frankrike möts man av skinande rena gator. Och kanske är det här vi kan hitta en lämplig modell.

I Sverige, och därmed också i Malmö, är det förbjudet enligt lag att skräpa ned. Att kasta en mindre mängd föremål – t.ex. snabbmatsförpackningar, flaskor och andra engångsartiklar – på t.ex. gatan, kallas nedskräpningsförseelse och polisen kan bötfälla på plats. Boten är på 800 kronor. För allvarligare nedskräpning kan straffet bli så högt som ett år i fängelse.

Denna möjlighet för polisen att bötfälla har funnits sedan 2011, men som vi ser det finns det två stora brister i hanteringen av lagen. För det första har myndigheterna inte lyckats sprida information om denna lag. Vid en snabb och högst ovetenskaplig studie tidningen gjorde, visade det sig att bara drygt 10 % kände till lagen överhuvudtaget. För det andra verkar det inte vara någonting polisen direkt lägger resurser på. Antalet utdelade nedskräpningsböter har allvarligt sjunkit för varje år. 2013 utdelades i Sverige 243 böter för nedskräpning. 2017 var siffrorna ner på 102. Och i Polisregion Syd (Skåne, Blekinge samt större delen av Småland)) ser det ännu värre ut. Under hela 2017 skrevs endast 12 böter ut och fram t.o.m. maj i år är siffran så löjligt liten som 2.

En välvillig tolkning av denna trend skulle ju kunna vara att svensken (och skåningen) blivit bättre på att hålla rent. Håll Sverige Rents rapporter tyder dock inte alls på det. Snarare motsatsen. Och när man vandrar omkring i Malmö får man också ett annat intryck. Det blir snarare allt mer nedskräpat och på vissa ställen är problemet, åtminstone vid en okulär besiktning, tydligt problematiskt.

Ett stort problem är fimparna, som inte ens är medräknade bland nedskräpningsförseelserna. Trelleborg går dock nu i bräschen och inför förbud också mot nedskräpning med fimpar. Förhoppningsvis följer andra kommuner – och till sist staten – efter. Det kommer dock inte att lösa problemet. Om ingen, eller väldigt få, åker dit för nedskräpning, blir lagen verkningslös, och landet allt smutsigare.

Singapore är för de flesta svenskar känt för sin oerhörda renlighet. Här ligger böterna på mellan 3500 och 7000 kronor för första förseelsen. Vi upprepad förseelse kan böterna bli så höga som 20000 och man kan tvingas till offentlig strafftjänst, där man får rengöra det offentliga rummet iklädd en jacka med texten ”nedskräpare”. I Singapore är dessutom tuggummi totalförbjudet.

Även om Singapores gator är näst intill kliniskt rena, kan kanske denna hårda lagstiftning ses som lite väl mycket för svensken. Men det finns andra exempel där man också lyckats hålla staden ren.

I t.ex. Cannes i Frankrike möts man av skinande rena gator. Och kanske är det här vi kan hitta en lämplig modell. På fyra väsentliga punkter skiljer sig den franska lösningen från vår:
1.Böterna är betydligt högre; 180 euro (närmare SEK 1900) för nedskräpningsförseelse.
2. Nedskräpningen innefattar fimpar (och t.ex. pappersnäsdukar och andra mindre föremål).
3. Man har ett betydligt större antal poliser på gatorna. Dessa ägnar sig naturligtvis inte bara åt nedskräpning, men de ser (kanske till skillnad från den svenska polisen) allvarligt på problemet och agerar därför också utifrån lagstiftningen.
4. Invånarna är fullt medvetna om vilka lagar som gäller, då det finns tydligt skyltat.
Kan Cannes, kan väl Malmö. Eller?

Artikeln var publicerad i papperstidningen – Aug. 2018

Annons