Bra med förbud mot alkoholannonsering i sociala medier men helhetsöversyn krävs menar IOGT-NTO

Johnny Mostacero ordförande IOGT-NTO. Fotograf: Anders Sällström

Den 15 januari offentliggjordes regeringens utredning om marknadsföring av alkohol i digitala medier (SOU 2017:113). Utredningen föreslår ett förbud mot kommersiell annonsering på sociala medier för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat.

– IOGT-NTO välkomnar förslaget att förbjuda alkoholannonsering i sociala medier. Det är ett steg i rätt riktning även om det borde breddats ytterligare, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

IOGT-NTO uppmanar nu regeringen att omgående gå vidare med lagförslaget men precis som utredaren lyfter finns ett behov av en bredare översyn kring marknadsföring av alkohol i alla kanaler.

– Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp kring marknadsföringen av alkohol. Våra grannländer har redan gått vidare med kraftiga åtgärder mot alkoholreklam och Sverige borde inte vara sämre. Enklast, billigast och bäst vore ett totalt alkoholreklamförbud som i Norge och Litauen, säger Johnny Mostacero.

 

Annons