Bekräftat fall av coronavirus

En student vid Lunds universitet har efter en resa i norra Italien smittats av coronavirus och idag tisdag konstaterats insjuknad i covid-19. Smittskydd Skåne har inlett smittspårning. Det innebär att smittskyddspersonal tar direktkontakt med individer som man vet att studenten har träffat både i studiemiljö och i boendet sedan i fredags. Åtgärder för att begränsa smittspridning har inletts av Region Skåne i samarbete med Lunds universitet och övriga berörda aktörer.

Uppdatering angående coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar universitetet läget kontinuerligt och följer information från främst UD och Folkhälsomyndigheten. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande. Studenter och medarbetare uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor.

Lunds universitet är ett internationellt lärosäte med många resor och besök till och från länder i hela världen. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats kan universitetet komma att inkludera fler av de områden som Folkhälsomyndigheten anger att man ska vara extra uppmärksam på även om de inte ingår i UD:s avrådan dit.

Universitetet beslutar mot bakgrund av ovanstående att:

  • avråda alla medarbetare och studenter från resor till riskområden* (se nedan). Tjänsteresor dit beviljas inte under rådande omständigheter. I de fall UD framöver avråder från resor till andra delar av världen än riskområden* på grund av coronaviruset, gäller deras rekommendation även medarbetare och studenter vid Lunds universitet.
  • alla besök från samarbetspartners/gäster från riskområden* samt delar av världen som UD avråder resor till på grund av coronaviruset till ska ställas in tills vidare
  • rekommendera att medarbetare och studenter som nyligen vistats i riskområden* samt delar av världen som UD avråder resor till på grund av coronaviruset arbetar/studerar hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige. För personer som vistats i andra riskområden än Kina gäller detta om man återvänt till Sverige efter 2020-02-28. Respektive chef och utbildningsansvarig bedömer hur detta praktiskt bäst kan hanteras.

*Riskområden är i dagsläget Kina, Iran, Sydkorea och italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto

I de eventuella fall studier eller arbete påverkas av ovanstående ställningstaganden ska man kontakta sin närmaste chef eller utbildningsansvarige så att arbete eller studier kan fullföljas på bästa sätt.

Lunds universitet är i kontakt med de studenter eller motsvarande som vi känner till just nu är i riskområdena för utbytesstudier. Har du inte blivit kontaktad och har frågor, vänligen vänd dig som anställd, till din närmsta chef, eller som student till studentreception@lu.se.

Medarbetare och studenter som befinner sig i utomlands uppmanas även att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan – Sweden abroad

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor.

Kom ihåg att alla tjänsteresor måste bokas med upphandlad resebyrå, då följer säkerhetskrav och försäkringsskydd med automatiskt, läs mer

This information in English

Källa: Lunds universitet

Annons