Bara hälften av företagen som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te får rätt kontroll

Foto: Pixabay

Bara 20 av 38 undersökta e-företag som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te är anslutna på rätt sätt till kontrollorgan specialiserade på kontroll av ekologisk livsmedelsproduktion. Det är resultatet av den svenska delen i en internationell insats mot livsmedelsfusk.

Livsmedel och drycker till ett värde av mer än 100 miljoner euro beslagtogs i en stor internationell insats mot fusk. Insatsen koordinerades av Interpol och Europol och pågick mellan december 2018 och april 2019. I Sverige undersökte myndigheterna om e-företag som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te får rätt kontroll genom att vara anslutna till speciella kontrollorgan. Bara 20 av 38 undersökta företag följer reglerna helt.

– Många konsumenter är beredda att betala lite extra för att få ekologiska livsmedel. Kontrollen ska övervaka att företagen följer reglerna, så att det som säljs som ekologiskt verkligen är det, säger Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Alla företag som säljer livsmedel ska vara registrerade som just livsmedelsföretag hos kontrollmyndigheterna. De företag som säljer ekologiska livsmedel via distanshandel som e-handel via Internet, måste dessutom vara anslutna hos ett kontrollorgan specialiserat på kontroll av ekologisk produktion.

Kontrollen ska vara likvärdig

När en kontrollmyndighet upptäcker att ett företag inte är anslutet till ett kontrollorgan ska det rapporteras till Livsmedelsverket som då kan fatta beslut om en sanktionsavgift. Det är inte alla kontrollmyndigheter medvetna om. Resultatet kan därför bli att vissa företag får betala en sanktionsavgift medan andra inte behöver göra det.

– Kontrollen ska vara likvärdig. Därför är det viktigt att alla företag får samma förutsättningar och att överträdelser hanteras lika oavsett var i landet företaget finns, säger Aron Lindén.

Kontroll av ekologisk mat

I Sverige finns sju privata kontrollorgan som är godkända att kontrollera och certifiera förädling och import av ekologiska livsmedel. De kontrollerar att de företag som producerar ekologiska livsmedel eller importerar ekologisk mat från länder utanför EU följer lagstiftningen som styr hur ekologisk mat ska tillverkas och märkas.

42 produkter undersöktes

Totalt kontrollerades 42 ekologiska livsmedel hos 38 olika företag som säljer ekologiska nötter och ekologiskt te. Några av företagen sålde både nötter och te. Företagen är slumpvis utvalda och 16 myndigheter deltog i kontrollerna.

Kontroll av ekologisk mat

Annons