Avtal om sexualbrott mot barn

För att bättre kunna bekämpa sexualbrott mot barn inleder nu svensk polis ett samarbete med polisen i Filippinerna.

Avtalet innebär att Sverige och Filippinerna ska samarbeta för att kunna förebygga brott och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Det gäller till exempel sexuella övergrepp mot minderåriga med internationella förbindelser, terrorism, penningtvätt och människohandel.

I praktiken innebär överenskommelsen att länderna kommer att samarbeta genom informationsutbyte av underrättelser, utbyte av experter och samordning av brottsbekämpande aktiviteter.

– Att förebygga och stoppa sexuella övergrepp mot barn är ett mycket angeläget brottsområde. Våra chanser att spräcka pedofila nätverk ökar genom att samarbeta med utländsk polis. Detta avtal är därför ett viktigt verktyg i arbetet med att skydda de mest utsatta, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Polismyndigheten fick 2016 ett regeringsuppdrag om att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn. Det nu underskrivna avtalet, ett så kallat Memorandum of Understanding, MoU, är en del av detta regeringsuppdrag.

Under våren 2018 ska även Polismyndighetens IT-brottscentrum besöka Filippinerna för att knyta kontakter och öka kunskapen inom området ytterligare.

– Att avtalet sluts med Filippinerna och att IT-brottscentrum besöker landet beror på att en stor del av de sexualbrott mot barn som begås av svenskar på nätet drabbar just barn i Filippinerna, säger Dan Eliasson.

Även vapenhandel, narkotikasmuggling och cyberbrott ingår i överenskommelsen, som gäller för fem år i taget med möjlighet till förlängning på fem år om båda parter är överens om det.

Avtalet betonar vikten av att respekt för mänskliga rättigheter vid införande och tillämpning av avtalet. Skrivningar om mänskliga rättigheter återkommer också i flertalet av avtalets paragrafer.

Annons