Avgörande avtal kommer att skydda 100 europeiska geografiska beteckningar i Kina

EU-flagga

I dag slutfördes förhandlingarna mellan EU och Kina om ett bilateralt avtal för att skydda 100 europeiska geografiska beteckningar i Kina och 100 kinesiska geografiska beteckningar i EU mot imitationer och renommésnyltning. Detta avgörande avtal förväntas leda till ömsesidiga handelsfördelar och efterfrågan på kvalitetsprodukter på båda sidor. Avtalet är ett resultat av toppmötet mellan EU och Kina i april 2019 och ett konkret exempel på samarbete mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina. Avtalet visar på den öppenhet och följsamhet som båda sidor visar till internationella regler som en grund för handelsförbindelserna.

– EU-produkter med geografisk beteckning är välkända för sin kvalitet över hela världen, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. Konsumenter är villiga att betala mer eftersom de litar på dessa produkters ursprung och äkthet, något som också leder till ökade förtjänster för lantbrukarna. Detta avtal visar att vi värnar om ett nära samarbete med våra globala handelspartner som Kina.Båda parter tjänar på detta eftersom det stärker vår handelsrelation och gynnar vårt jordbruk och våra livsmedelssektorer. Det är positivt för konsumenterna på båda sidor.

Kina är den näst viktigaste destinationen för EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel, som uppgår till totalt 12,8 miljarder euro (under 12-månadersperioden mellan september 2018 och augusti 2019). Kina är också den näst viktigaste destinationen för export av EU-produkter med skyddade geografiska beteckningar. Detta motsvarar 9 % av exportens värde, och omfattar vin, jordbruksbaserade livsmedel och alkoholhaltiga drycker.

Den kinesiska marknaden är en marknad med hög potentiell tillväxt för europeiska livsmedel och drycker, med en växande medelklass som uppskattar klassiska, högkvalitativa och äkta europeiska produkter. Kina har också ett eget väletablerat system för geografiska beteckningar med specialiteter som europeiska konsumenter tack vare detta avtal nu lättare kan upptäcka.

EU:s förteckning över geografiska beteckningar som ska skyddas i Kina inbegriper produkter såsom Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma och Queso Manchego. Bland de kinesiska produkterna finns bland annat Pixian Dou Ban (Pixian-bönpasta), Anji Bai Cha (vitt Anji-te), Panjin Da Mi (Panjin-ris) och Anqiu Da Jiang (Anqiu-ingefära) upptagna på förteckningen.

Efter att förhandlingarna nu har avslutats kommer avtalet att genomgå en rättslig granskning. För EU:s del måste avtalet godkännas av Europaparlamentet och rådet. Avtalet beräknas träda i kraft före slutet av 2020.

Fyra år efter det att avtalet har trätt i kraft kommer det att utvidgas till att omfatta ytterligare 175 europeiska och kinesiska namn. Dessa namn kommer att behöva genomgå samma registreringsprocess som de 100 namn som redan omfattas av avtalet (dvs. bedömning och offentliggörande för synpunkter).

EU–Kina-samarbetet om geografiska beteckningar inleddes för mer än tio år sedan (2006). År 2012 registrerades och skyddades 10 geografiska beteckningar från varje sida, vilket utgjorde startskottet för dagens samarbete.

Bakgrund

Syftet med EU:s kvalitetsordningar är att skydda namnen på specifika produkter för att främja deras unika egenskaper – kopplade till geografiskt ursprung och traditionell expertis. Detta är en av det europeiska jordbrukets stora framgångar, med fler än 3 300 EU-namn som är registrerade antingen som skyddad geografisk beteckning (SGB) eller skyddad ursprungsbeteckning (SUB). Ytterligare cirka 1 250 namn från länder utanför EU skyddas även inom EU, främst enligt bilaterala avtal som detta med Kina. I ekonomiska tal är marknaden för varor med EU:s geografiska beteckningar värd cirka 74,8 miljarder euro och svarar för sammanlagt 15,4 % av EU:s totala export av livsmedel och drycker.

Läs mer

Gemensamt pressuttalande av EU-kommissionär Phil Hogan och minister Zhong Shan om de avslutade förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska unionen och regeringen i Folkrepubliken Kina om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar.

Förteckning över EU:s skyddade geografiska beteckningar

Förteckning över Kinas skyddade geografiska beteckningar

Faktablad om avtalet

100 europeiska geografiska beteckningar skyddas i Kina

Handel mellan EU och Kina med jordbruksbaserade livsmedel

Annons