söndag, augusti 25, 2019

Åsikter

Motiverat tänkande farligt för demokratin

Det är på grund av motiverat tänkande som fake news kommer upp. Det gör världen mer polariserad vilket leder till mindre dialog och färre perspektiv. Det frångår en av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle, där individer har viljan och förmågan...

Psykisk ohälsa bedöms olika

I en ny avhandling i sociologi undersöker Maricel Knechtel hur läkare inom primärvården och handläggare vid Försäkringskassan bedömer personer med psykisk ohälsa. – Jag dokumenterar hur svåra dessa bedömningar kan vara och hur ett och samma patientscenario kan leda till olika typer...

Tiggande människor väcker blandade känslor

I en ny avhandling i kulturgeografi analyserar Erik Hansson det svenska samhällets reaktioner på tiggande EU-medborgares närvaro. Avhandlingen behandlar tiggandets historia och sociala problem men analyserar också människors känslor och reaktioner i mötet med någon som ber om hjälp.

Köp gärna second hand – men undvik begagnatfällorna

Både du och resten av världen vinner på att köpa begagnat. Det är ett enkelt sätt att spara pengar och samtidigt värna om miljön. Så många som åtta av tio kan tänka sig att köpa använda saker, men vad skiljer sig åt....

Ingen rätt till barnomsorg med svag svensk skollag!

Ett år efter att Sveriges Yrkesmusikerförbund – Symf – anmält Huddinge kommun till skolinspektionen kom utslaget. Barn med föräldrar som arbetar utanför normal kontorstid har inte rätt till anpassad barnomsorg. Skolinspektionens utslag visar att skollagen har stora brister när det gäller att...

Sju frågor om förstamajfirandet

Varför började man fira 1 maj? När var demonstrationstågen som störst? Och hur ser firandet ut idag? Arbetarhistorikern Roger Johansson intervjuas om förstamajfirandets dåtid, glanstid och nutid. Hur blev 1 maj arbetarnas dag?– Om man frågar...

Debatt

Lägg ner psykologutbildningar!

Innan någon börjar skriva på repliken med argumenten att den ökade psykiska ohälsan kräver fler och inte färre utbildningsplatser till psykolog, vill jag poängtera att denna text INTE handlar om att minska antalet utbildningsplatser. Snarare handlar texten om att öka antalet platser, men framför...

Förslaget för att stoppa vinstjakten i välfärden läggs på riksdagens bord

Nu lägger Vänsterpartiet och regeringen fram förslaget om vinster i välfärden på riksdagens bord. I dag har propositionen överlämnats till riksdagen. Förslaget om vinstbegränsningar inom välfärden ska säkerställa att skattemedel  avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg...

Debatt i Lund: Jakten på svenskheten – finns det svenska värderingar?

Det talas allt oftare om att Sverige måste stå upp för svenska värderingar. Men vad menas med det, vad är specifikt svenskt? Finns det någon svenskhet eller handlar det mer om vilka lagar som styr Sverige? I internationella mätningar framstår svenskar som extremt sekulära och individualistiska. Vad betyder...

Krönikor