söndag, augusti 25, 2019

ARTICLES IN ENGLISH

The Technology Behind Bitcoin May Improve the Medications of the Future

Blockchain Researchers at the University of Copenhagen have developed a prototype of an app that may potentially prescribe the optimal dose of medicine for the individual patient, as well as prevent counterfeit products. Big data. Machine Learning. Internet...

Reduction of carbohydrate intake improves type 2 diabetics’ ability to regulate blood sugar

REGULATION OF BLOOD SUGAR Patients with type 2 diabetes improve their ability to regulate their blood sugar levels if they eat food with a reduced carbohydrate content and an increased share of protein and fat. This is shown by a...

Online fraud exceeding €3 million halted in Ireland and Finland

An organised crime group involved in extended online fraud and money laundering in several European countries was targeted by the Irish and Finish national authorities with Eurojust’s support. A coordinated investigative and prosecutorial strategy was agreed at Eurojust, which enabled the speedy...

Ursula von der Leyen presents her vision to MEPs

In a debate with MEPs, Ursula von der Leyen outlined her vision as Commission President. MEPs will vote on her nomination, held by secret paper ballot, at 18.00. Ursula von der Leyen outlined her political priorities, if elected as Commission...

Öresund

450 nya bostäder kan byggas norr om Dalbyvägen

I nordöstra Lund, med utblick över slättlandskapet, planerar Lunds kommun och flera byggaktörer för 450 nya bostäder, en park och ett nytt vårdboende. Samtidigt säkras att Solhällan förblir koloniområde och får fler odlingslotter. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att det är dags för...

Långa kötider till vårdboende i Helsingborgs stad

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har som målsättning att erbjuda kunder en vårdboendeplats senast tre månader efter beviljat biståndsbeslut. Tyvärr har vi nu fått en längre kö än någonsin vilket medför att vi inte kan leva upp till vår målsättning. Förvaltningen har...

Øget fokus på socialt udsatte grønlændere i København

Gruppen af socialt udsatte grønlændere i København bliver stadigt større og mere udsat. Socialforvaltningen har udarbejdet løsningsforslag. Ved en temadrøftelse om udsatte grønlændere i København, som Socialudvalget havde i april måned, blev det tydeligt, at gruppen...