måndag, april 22, 2019

Arbetsliv

Tuff arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler kommer i arbete. Men för personer med funktionsnedsättning sker inte samma positiva utveckling.   Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen och SCB. 750 000 personer eller...

Cirka 130 färre kontor men ökad lokal samverkan

Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Samverkan med kommuner och andra myndigheter blir samtidigt ännu viktigare för att fortsätta ha bokade fysiska möten. Det stod klart när myndighetens styrelse på måndagen antog principer för Arbetsförmedlingens närvaro....

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. –...

Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare

I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare. – Vi är knappt 2 000 medarbetare. Jämför det med Polismyndighetens nästan 30 000,...

Fler tidiga sommarjobb finns att söka

Sommarjobb inom sjukvård och omsorg är fortsatt vanligast men jobb inom industrin, hotell- och restaurang, kriminalvården och lager ökar i år, visar nya topplistor från Arbetsförmedlingen. Antalet jobb ökar också i de flesta länen, i januari fanns 50 000 lediga feriejobb i hela...

Sju leverantörer med svaga resultat sägs upp

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för få deltagare. Det är resultatet av en översyn, den här gången av leverantörer i storstäderna. Arbetsförmedlingen har cirka 170 leverantörer av...

Ekonomi

Brevlådor öppnar tillfälligt 16 april–2 maj

Skatteverket öppnar i år brevlådor på ett sextiotal platser, för att underlätta för personer som vill lämna pappersdeklaration. De tillfälliga brevlådorna kommer att vara öppna från den 16 april till och med...

Finanshistorikern: Internationell penningtvätt växande problem

Anders Ögren är docent i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan och har specialiserat sig på det svenska banksystemets framväxt från 1830-talet och fram till i dag.  – Jag är förvånad över...

Så förbereder du dig för en hård brexit

Har vi gjort tillräckligt? Har vi tänkt på allt? Det är frågor som du bör ställa dig inför risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars. Det brittiska parlamentet har...