torsdag, oktober 18, 2018

Arbetsliv

Nyanländas yrkeskunskaper verifieras för snabbare etablering i byggbranschen

Arbetsliv 675px Construction 7wtc 675x385
I en pilotsatsning för att underlätta etablering på arbetsmarknaden erbjuds en grupp nyanlända arkitekter, civilingenjörer och byggingenjörer i Malmö möjligheten att certifiera sina kunskaper i ett mjukvarubaserat standardverktyg för ritningar. Verifieringskursen CAD på Malmö universitet är en pilotsatsning som universitetet erbjuder i samverkan med organisationen...

Fler med utländsk bakgrund ska lockas att bli lokförare

Arbetsliv Heja Sverige2 696x385
Lokförarbristen i den svenska järnvägsbranschen kräver nya vägar för att locka fler att välja yrket. I höst tar SJ Götalandståg emot ett par lokförarelever med utländsk bakgrund, som under sin utbildning getts möjlighet att plugga extra mycket svenska. Följ Ahmed Osman under ett pass...

Bra jobbchanser inom många yrken i Skåne

Arbetsliv Arbetsf  rmedlingen 696x385
Det skapas många nya jobb i Skåne och hetast jobbchanser finns inom försäljning, service, vård och utbildning. Fortsatt högtryck på svensk arbetsmarknad gör att arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor har svårt att få tag i personal. Det innebär extra goda chanser att...

Reformera arbetsgivaravgiften och skapa fler jobb!

Arbetsliv 811a494685ba446b 800x800ar 426x385
2007 sänkte alliansen arbetsgivaravgiften för unga 19-25 år med 11 procentenheter för att stimulera anställning av unga. Två år senare sänktes avgiften ytterligare 6 procentenheter. Den nuvarande regeringen höjde avgiften 2016 då man ansåg att reformen inte var kostnadseffektiv. Men enligt en ny studie av...

Ekonomi

Arbetsliv 915c3a9f6721600a 800x800ar 324x235

Få svenskar tror att de kan bli rika

Bara 14 procent av svenska folket tror att de har möjlighet att bli rika någon gång i livet och kvinnor bedömer sina chanser att bli rika som lägre än vad männen gör. Samtidigt varierar...
Arbetsliv 88a7453ffce41457 800x800ar 324x235

Framtidsindikatorn för butik minskade i juli

Framtidsförväntningarna minskade i juli till index 98,3. E-handeln uppvisade en svag ökning under perioden till index 110,2. Svensk Handels Handelsbarometer för juli visar svagare förväntningar på både försäljning och antalet anställda. Detta gör att Framtidsindikatorn...
Arbetsliv Barnsoroforpengar Foto Kronofogden 324x235

176 000 barn lever i familjer som har skulder hos Kronofogden

Nya siffror visar att ungefär 176 000 barn i Sverige lever i familjer där minst en av föräldrarna har skulder hos Kronofogden. Det är nästan vart tolfte barn. – Vi vill lyfta fram att det...