18.7 C
Gamla stan
onsdag, augusti 5, 2020

Arbetsliv

Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb

Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om sin kompetens på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering.

Covid-19: Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga att få jobb. Covid-19 kan leda till framväxten av en ”lockdown”-generation, eftersom krisen drabbar ungas förutsättningar att...

Arbetslösheten ökar i hela landet

Arbetslösheten fortsätter att öka i samtliga län och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda. I slutet av juni var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 466 000 personer. Detta är en ökning...

Bättre arbetsförhållanden för lastbilsförare i hela EU

Nya EU-regler för vägtransporter ska stoppa snedvridning av konkurrensen i sektorn och samtidigt ge bättre arbetsvillkor för förarna. Idag (8 juli n.r.) kommer parlamentsledamöterna att rösta om mobilitetspaketet för vägtransporter i plenum, efter att det antogs av transportutskottet i juni....

Nya skärpta regler för arbetsplatsen

Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. Dessutom skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete...

Inte säkert att försäkringen gäller över Öresund

För den som åker över gränsen mellan Danmark och Sverige i ett privat ärende är det viktigt att kolla upp om försäkringen gäller, i och med att båda länderna avråder från icke nödvändiga resor till grannlandet. Den som inte har försäkringsskydd riskerar...

Ekonomi

Extra möte i Europeiska rådet, 17–21 juli 2020

De viktigaste resultaten EU:s ledare enades om ett återhämtningspaket och budgeten för 2021–2027 som ska hjälpa EU med återuppbyggnaden efter pandemin och stödja investeringar i den gröna och digitala...

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas också, efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen.

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt...