söndag, februari 24, 2019

Arbetsliv

Fler tidiga sommarjobb finns att söka

Arbetsliv b5fd6cf6caede0ff 800x800ar
Sommarjobb inom sjukvård och omsorg är fortsatt vanligast men jobb inom industrin, hotell- och restaurang, kriminalvården och lager ökar i år, visar nya topplistor från Arbetsförmedlingen. Antalet jobb ökar också i de flesta länen, i januari fanns 50 000 lediga feriejobb i hela...

Sju leverantörer med svaga resultat sägs upp

Arbetsliv Arbetsf  rmedlingen 696x385
Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för få deltagare. Det är resultatet av en översyn, den här gången av leverantörer i storstäderna. Arbetsförmedlingen har cirka 170 leverantörer av...

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Arbetsliv acb6aa02d1ad0877 800x800ar 696x385
Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser.  Användningen av kemikalier ökar i samhället. Cancer är den vanligaste orsaken bakom...

Nyanländas yrkeskunskaper verifieras för snabbare etablering i byggbranschen

Arbetsliv 675px Construction 7wtc 675x385
I en pilotsatsning för att underlätta etablering på arbetsmarknaden erbjuds en grupp nyanlända arkitekter, civilingenjörer och byggingenjörer i Malmö möjligheten att certifiera sina kunskaper i ett mjukvarubaserat standardverktyg för ritningar. Verifieringskursen CAD på Malmö universitet är en pilotsatsning som universitetet erbjuder i samverkan med organisationen...

Ekonomi

Arbetsliv 915c3a9f6721600a 800x800ar 324x235

Få svenskar tror att de kan bli rika

Bara 14 procent av svenska folket tror att de har möjlighet att bli rika någon gång i livet och kvinnor bedömer sina chanser att bli rika som lägre än vad männen gör. Samtidigt varierar...
Arbetsliv 88a7453ffce41457 800x800ar 324x235

Framtidsindikatorn för butik minskade i juli

Framtidsförväntningarna minskade i juli till index 98,3. E-handeln uppvisade en svag ökning under perioden till index 110,2. Svensk Handels Handelsbarometer för juli visar svagare förväntningar på både försäljning och antalet anställda. Detta gör att Framtidsindikatorn...
Arbetsliv Barnsoroforpengar Foto Kronofogden 324x235

176 000 barn lever i familjer som har skulder hos Kronofogden

Nya siffror visar att ungefär 176 000 barn i Sverige lever i familjer där minst en av föräldrarna har skulder hos Kronofogden. Det är nästan vart tolfte barn. – Vi vill lyfta fram att det...