Antalet ledamöter i Europaparlamentet sjunker

Bild: Jarzinos

När Storbritannien den 29 mars 2019 lämnar EU (för gott?) blir plötsligt 73 stolar lediga. I ett pressmeddelande idag aviserar EU att efter valet i maj 2019 kommer 46 av dessa stolar ställas undan, vilket innebär att EU-parlamentet minskar från dagens 751 ledamöter till 705. De övriga 27 stolarna fördelas på de 14 medlemsländer som idag är en aning underrepresenterade. T.ex. får Frankrike och Spanien fem nya stolar var, medan Danmark och Sverige får nöja sig med en var, vilket innebär att Sverige får 21 stolar och Danmark 14. Tyskland blir utan, då de redan har det bestämda maxantalet, nämligen 96 stolar.

Enligt artikel 14 (2) i Fördraget om Europeiska Unionen får parlamentet högst ha just 751 medlemmar, så man har alltså befunnit sig på gränsen. Om de 46 stolar som nu placeras i förrådet får stå kvar innebär det alltså att EU-parlamentet blir lite mindre, och förhoppningsvis lite mer lätthanterligt.

Å andra sidan hoppas man väl på nya länder, och då kan de plockas fram igen. Eller också bestämmer man sig för att 705 var ett bra antal. Det återstår att se.

”Det slutliga godkännandet av den nya sammansättningen av Europaparlamentet är ett lyckligt slut på en utmanande process. Vi har all anledning att vara nöjda med det slutliga resultatet: en rättvisare fördelning av stolar, äntligen i enlighet med Lissabonfördraget och principen om degressiv proportionalitet (att små länder måste vara överrepresenterade och större länder underrepresenterade i förhållande till befolkning, min anm.)”, sade Pedro Silva Pereira, ledamot av Europaparlamentet. En annan ledamot, Danuta Hübner hoppades att den nya sammansättningen av parlamentet ska motivera EU-medborgarna att bli mer aktiva i den demokratiska processen, vad hon nu bygger denna tro på.

Annons