Ännu ett tips om hur du bör rösta på söndag – Med Hjördis

Igår publicerade jag en fråga jag fått om valet nu på söndag. Den finns visserligen redan i papperstidningen, men ju fler som kan ta del av min visdom, ju bättre. Idag publicerar jag den andra frågan på samma tema från samma nummer. Och liksom igår bjuder jag på den internationella versionen också. Mycket nöje. 

Hej Hjördis

Jag är ganska ny i Sverige och på söndag får jag rösta för första gången. Det känns både stort och viktigt för mig. Problemet är att ju mer jag läser och tittar på nyheterna, ju mer osäker blir jag på vem jag bör rösta på. Vad tycker du?

 Abdullah

Ja du, Abdullah. För det första tycker jag att du genast ska sluta upp med sådana där fasoner. Jag är varken ”Hej” eller Hjördis” med dig. Du har säkert vackra ögon. Men det spelar ingen roll. Jag behandlar alla lika och ingen ska få komma här och heja på mig.

På din fråga finns ett, för mig som ju är ganska snillrik, enkelt svar. Ett mycket bättre sätt än att sätta sig in i långtråkigt politiskt trams.

I morgon erbjuder du dig att göra middag (om det nu inte redan är din tur att laga middag). Så tillagar du köttbullar, potatis och brunsås (om du inte vet hur man gör så kan du köpa färdigrullade köttbullar och kolla på internet hur man gör). Det viktigaste är brunsåsen. Gör flera liter och slå i en stor skål som du placerar mitt på bordet.

Därefter väljer du ut sju (7) spelkort som du tycker representerar de sju riksdags­partierna – jag förutsätter att du inte tänker rösta på det parti som vill kasta ut dig så snart som möjligt – och trycker ner dessa i såsskålen. Din familj kommer sedan att äta upp korten ett efter ett (om de gnäller över att såsen är seg ska du bara ge dem en örfil och hälsa från mig) tills bara ett kort är kvar. Om det är Klöver 4 ska du såklart rösta på Centern, är det Ruter dam så blir det väl Ebba vaddetnuärhonheter – det är ju ruter i den damen – är det Spader så får det bli Moderaterna – för dem får man ju spader av – och är det Hjärter knekt ska du såklart rösta på snyggingen Jonas Sjöstedt o.s.v. Man ska inte göra det svårare än vad det är.

Hjördis

Och så den internationella versionen:

 Hello Hjordis

I arrived in this country quite recently and on Sunday I am allowed to vote for the first time. It feels great and very important. The problem is that the more I read and the more I watch the news the less I know who to vote for. What do you think?

 Abdullah

 Well, Abdullah, firstly I think you should stop this nonsense immediately. I’m neither “Hello” nor “Hjordis” with you. I’m sure you have beautiful eyes. But it doesn’t matter. I treat everybody the same and I let no one be rude and hello me.

To your question there is, at least for me, who am rather brilliant, a simple answer, a much better way than to bore yourself to death by reading and watching stupid politicians.

Tomorrow you offer to make dinner (if it’s not your turn to make dinner anyway). You cook meatballs, potatoes and gravy (if you don’t know how to cook it, you can buy ready-made meatballs and look it up on the Internet). The most important thing is the gravy. Make several litres of it and pour it in a big bowl, which you place in the centre of the table.

Then you choose seven (7) playing-cards that you think represent the seven parliament parties – I assume you don’t want to vote for the party who want to throw you out as soon as possible – and push them down into the gravy. Your family will now eat the cards one by one (if they complain about the gravy being too leathery, then just bitch slap them from me), until just one card remains. If it’s the Four of Clubs, you should of course vote for Centern, if it’s the Queen of Diamonds you should vote for Ebba Whatshername – not because she is a queen or a diamond (she’s neither) but because it’s a funny pun in Swedish – if it’s Spades you may vote for someone you dig (funny pun in English) – and if it’s the Jack of Hearts you should of course vote for the good-looking Jonas Sjostedt and so on.

Don’t make it more difficult than it is.

Hjordis

Vill du också få ett fånigt svar på en allvarligt menad fråga?/Do you also want a silly answer to a serious question? Skicka i så fall in din fråga till hjordis@infoexpress.se, så lovar jag att göra mitt sämsta för att du ska få ett vettigt svar./Then send your question to hjordis@infoexpress.se, and I promise you I will do my worst in giving you a sensible answer.

Mvh, Hjördis

Annons