torsdag, oktober 18, 2018

Allmänbildning

MatchIT ska matcha nyanlända programmerare mot jobb i IT-branschen

Allmänbildning matchit 2 696x385
Enligt en prognos från IT-branschen kommer det att behövas ytterligare 70 000 programmerare i Sverige år 2022. Detta samtidigt som det finns många nyanlända i landet som har universitetsexamen och viss erfarenhet inom programmering, men har svårt att hitta jobb i IT-branschen. Nu startar...

CSN-lån för körkortsutbildning bra för transportnäringen

Allmänbildning FORD 2018 FIESTA ST  07 696x385
Den 1 september blir det möjligt för arbetslösa att låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Detta gynnar transportnäringens kompetensförsörjning eftersom branschens yrken i stor utsträckning kräver körkort Transportföretagens mätningar visar att transportnäringen anställer 12–14 000 nya medarbetare årligen, varav en stor majoritet av...

Skolverket och motorbranschen samverkar om yrkesprov

Lackerarnas yrkesnämnd, LYN, kommer att vara en del av Skolverkets försöksverksamhet för att utveckla yrkesprov inom fordonslackering under en femårsperiod med start hösten 2018. Detta kommer att bidra till att stärka kvaliteten på lackeringsutbildningen inom fordons- och transportprogrammen och öka anställningsbarheten i en bransch...

Lunds universitet satsar på uppdragsutbildning

Lunds universitet anställer nu ett antal nya affärsutvecklare till uppdragsutbildning. Satsningen är en del av ett strategiskt arbete för att stärka samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn och ska bidra till att samhället står rustat för stora förändringar och utmaningar. Satsningen tillförs utvecklingsresurser...

Nytt bidrag för bättre ljus i skolan

En god ljusmiljö är en förutsättning för att vi kan utföra våra arbetsuppgifter på ett bra sätt. I skolan har den fysiska miljön och belysningen dessutom en stor betydelse för lärandet. Boverket erbjuder nu ett bidrag för att förbättra förutsättningarna för kunskapshämtandet i skolan. Den...

Regeringen vill lösa problem för de som utbildat sig till tandläkare i Polen

Allmänbildning regerings logo 640x385
Det är relativt vanligt att svenska medborgare utbildar sig till tandläkare i Polen. Nationella förändringar av utbildnings- och praktiksystemet i Polen har dock medfört att de som inte kan polska hamnat i kläm utan reella möjligheter att avsluta sin utbildning. Regeringen ger nu Socialstyrelsen...

ThorenGruppen tar ansvar för SFI-bristerna i Malmö stad

Allmänbildning TG2 696x385
Efter Kalla Faktas granskning av Astars SFI-verksamhet på Liljeholmen genomförde moderbolaget ThorenGruppen en intern kartläggning som uppvisade brister vid Astars SFI-utbildning i Malmö. ThorenGruppen kontaktade Malmö Stad redan den 13 februari för att inleda dialogen om de då uppmärksammade bristerna. Astar, helägt dotterbolag till ThorenGruppen,...

Malmö stad väljer att polisanmäla Hermods

Allmänbildning academia 696x385
Den 19 mars meddelade AcadeMedia att man vid en intern granskning av dotterbolaget Hermods sfi-undervisning i Malmö identifierat att felaktig information lämnats till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner stängdes då av från sina tjänster. En extern utredning av...