söndag, augusti 25, 2019

Allmänbildning

Färre läkarbesök för unga när patientavgift ska betalas

När unga vuxna passerar åldersgränsen för att betala patientavgift minskar deras läkarbesök i primärvården med sju procent, visar en studie. De grupper som påverkas mest är kvinnor och låginkomsttagare. – Det är intressant att trots en relativt låg avgift...

Andreas Nobel hyllar hållbart trä

Trä är det ultimata materialet för tillverkning av möbler, hävdar Andreas Nobel, nytillträdd professor i möbeldesign vid Malmstens Linköpings universitet. Kärleken till trä får honom att rysa när formgivning och träslag i en möbel inte talar samma språk. Andreas...

Nytt smärtorgan upptäckt i huden

Smärta orsakar lidande och leder till stora kostnader för samhället. Nästan var femte person har pågående smärta och det finns ett stort behov av att hitta nya smärtstillande läkemedel. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt ett nytt sensoriskt organ i...

Nytt supraledande tvådimensionellt material upptäckt

Supraledande material kan leda ström helt utan energiförluster. Högtemperatursupraledning i kopparoxider upptäcktes för 30 år sedan men orsaken till deras höga övergångstemperatur är fortfarande en gåta. För att komma närmare gåtans lösning presenterar Uppsalaforskare nu ett nyupptäckt material som är supraledande trots...

Brain Researchers Invent an Affordable Smartphone Measurement for Testing of Medications

TREMOR Brain researchers from the University of Copenhagen have invented an inexpensive method to measure tremor as known from Parkinson's disease in mice. The method utilises the accelerometer in a smartphone to measure the tremor. The new invention allows researchers to...

Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current Biology, är intressanta ur både...
I nordöstra Lund, med utblick över slättlandskapet, planerar Lunds kommun och flera byggaktörer för 450 nya bostäder, en park och ett nytt vårdboende. Samtidigt säkras att Solhällan förblir koloniområde och får fler odlingslotter. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att det är dags för samråd för detaljplaneförslaget. Nära Mårtens Fälad, på hittills obebyggd mark planerar nu...
Blockchain Researchers at the University of Copenhagen have developed a prototype of an app that may potentially prescribe the optimal dose of medicine for the individual patient, as well as prevent counterfeit products. Big data. Machine Learning. Internet of Things. Blockchain. Futuristic concepts from the world of technology will likely soon find their way...
Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har som målsättning att erbjuda kunder en vårdboendeplats senast tre månader efter beviljat biståndsbeslut. Tyvärr har vi nu fått en längre kö än någonsin vilket medför att vi inte kan leva upp till vår målsättning. Förvaltningen har undersökt olika lösningar och den 29 augusti kommer vård- och omsorgsnämnden behandla frågan.
Gruppen af socialt udsatte grønlændere i København bliver stadigt større og mere udsat. Socialforvaltningen har udarbejdet løsningsforslag. Ved en temadrøftelse om udsatte grønlændere i København, som Socialudvalget havde i april måned, blev det tydeligt, at gruppen af udsatte grønlændere i København med alvorlige sociale udfordringer, som har brug for hjælp og...
Intresset för skuldsanering är större än någonsin, visar nya siffror. Aldrig tidigare har så många personer ansökt om skuldsanering som under årets första sex månader. – Det finns ett stort behov, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. Många människor har levt i ekonomisk utsatthet i åratal. Det är bra att fler nu tar steget att ansöka.