Alla nio EU-badplatser i Helsingborg får godkänt i år

Fria bad klassificeras med bra badvattenkvalitet i år enligt Havs- och vattenmyndigheten

Snart är badsäsongen i full gång och idag har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har alla nio EU-badplatser blivit godkända med klassificeringen utmärkt eller bra badvattenkvalitet.

Klassificeringen baseras på badvattenprover tagna under åren 2015-2018. Fria bad i Helsingborg har tidigare klassificerats med tillfredsställande badvattenkvalitet men får i år godkänt med klassificeringen bra badvattenkvalitet. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det ett direkt resultat av Helsingborgs stads omfattande åtgärder och långsiktiga arbete för en bättre badvattenkvalitet.

– Vi är såklart jätteglada över att vårt hårda arbete visar resultat och ger oss bättre klassificeringar av våra EU-bad. De senaste åren har vi genomfört omfattande badvattenutredningar i Helsingborg, utfört en rad åtgärder och vi deltar i ett långsiktigt forskningsprojekt. Nu fortsätter vi vårt arbete för att långsiktigt säkra en fortsatt bra badvattenkvalitet i Helsingborg, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.


EU-bad

Inom EU registrerar vi större offentliga bad som EU-bad. I Helsingborg har vi 9 EU-bad under badsäsongen 2019. På EU-baden kontrollerar vi badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet finns på alla EU-bad. Årets EU:s klassificering av badvattnet baseras på prover tagna under 2015-2018.

Så här kontrollerar vi badvattnet 2019
Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg, från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 27 maj till 26 augusti. Totalt tar vi sju respektive fjorton prover under hela badsäsongen.

Annons